Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 6. 1984)


Problém č. 1412

Milan Nemček, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 1413

Jurij Gorbatenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+12=18)Kontrolná notácia: 1412: bKf7 Sc1 Sd3 Jc6 Jd7 Pb5 (6), čKd5 Sa2 Sb6 Jc8 Pc7 d6 (6) – dvojťažka, 1413: bKa4 Dc8 Sb8 Jd6 Jg6 Pb4 (6), čKd5 Vd4 Vf3 Se3 Sh7 Jd2 Jh4 Pc3 c4 c6 d3 e4 (12) – dvojťažka.

V č. 1412 si predovšetkým všimnite hrozbu v tematickom zvodníku a v riešení. Č. 1413 obsahuje okrem riešenia dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Predbežný výsledok XV. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1983

Rozhodca turnaja, Ing. Jozef Taraba z Kežmarku vypracoval nasledujúci predbežný výsledok XV. medzinárodného skladateľského turnaja Hlas ľudu 1983, ktorého sa celkom zúčastnilo 94 skladieb: I. cena č. 1343 (Valerij Šaňšin, ZSSR), II. cena č. 1339 (Vladimir Jerochin, ZSSR), III. cena č. 1338 (Vladimir Jerochin, ZSSR), IV. cena č. 1345 (Sergej Burmistrov a Jevgenij Permiakov, ZSSR), V. cena č. 1266 (I. Kiss, ČSSR), 1. čestné uznanie č. 1344 (M. Križovenský, ČSSR), 2. čestné uznanie č. 1281 (J. Kovalič, ČSSR), 3. čestné uznanie č. 1295 (J. Antonov a S. Šedej, ZSSR), 4. čestné uznanie č. 1353 (F. Richter, NDR), 5. čestné uznanie č. 1354 (V. Alaikov, Bulharsko), 6. čestné uznanie č. 1363 (A. Dombrovskis, ZSSR), 1.–2. pochvalná zmienka ex aequo č. 1292 (Z. Labai, ČSSR) a č. 1361 (V. Frigin, ZSSR), 3. pochvalná zmienka č. 1349 (M. Henrych, ČSSR), 4. pochvalná zmienka, č. 1313 (K. Mlynka, ČSSR), 5. pochvalná zmienka č. 1335 (M. Nemček, ČSSR), 6. pochvalná zmienka č. 1332, úprava z 17. 11. 1983 (L. Salai a K. Mlynka, ČSSR).

Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 31. augusta 1984 na horeuvedenú adresu redakcie Hlas ľudu. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred