Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 9. 1984)


Problém č. 1434

Miroslav Henrych, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 1435

Elisej Lebedkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 1434: bKc3 Dh2 Va6 Ve3 Sb4 Sd7 Jf6 Jg4 Pd2 g2 (10), čKf4 Dh8 Vf1 Vg3 Je1 Jh1 Pb5 c4 c7 g5 (10) – dvojťažka, 1435: bKh4 Db1 Vc5 Vd6 Sf6 Jc2 Jd5 Pc3 g3 (9), čKe4 Va4 Va6 Se2 Ja1 Jb8 Pa7 d2 f2 f3 (10) – dvojťažka.

Po úspešnom č. 1349 z minulého roku, ktoré bolo dokonca ocenené v našom XV. medzinárodnom skladateľskom turnaji 3. pochvalnou zmienkou, konkuruje č. 1434 Miroslav Henrych z Příbramu aj v tohoročnom turnaji. Jeho skladba obsahuje okrem riešenia aj dva tematické zvodníky. V č. 1435 si zase okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...Kd3+, Kf5+.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1411 (Bakcsi) z 14. 6. 1984. Zvodník 1.b8D? hr. 2.Sa8(b7) mat, 1...D:e3, Jd6 2.De8, Dh8 mat, viazne na 1...Dd7! Rieši 1.b8J hr. 2.Sa8(b7)mat, 1...D:e3, Jd6 2.Jd7, Jc6 mat. Duál po 1...Df1 2.Jd7 mat a 2.Ve6 mat nepovažujeme za tematický a preto ho ani nebodujeme. Jednoduchá zámena dvoch matov spestrená premenami pešiaka vo zvodníku a úvodníku (M. Nemček, Vrútky). Nenáročné "laškovanie" čiernej dámy od veľkého majstra (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1412 (Nemček) z 21. 6. 1984. Zvodník 1.Sb2? hr. 2.Jb4 mat (A), 1...Sc5 (a) 2.Jf6 mat (B) viazne na 1...Sa5! Rieši 1.Sa3 hr. 2.Jf6 mat (B), 1...Sd4 (b) 2.Jb4 mat (A). Len prvky z bohatej mozaiky modernej dvojťažky (L. Salai, Martin). Autor prepracoval svoju skladbu nasledovne: bKg4 Sa3 Sc4 Jd1 Je6 (5), čKe4 Sb6 Jh8 Pe5 (4) – mat 2. ťahom. Zvodník 1.Sb2? hr. 2.Jg5 mat (A), 1...Se3 (a) 2.Jc3 mat (B), 1...Sd8 2.Jc5 mat, viazne na 1...Jf7! Rieši 1.Sc1 hr. 2.Jc3 mat (B), 1...Sd4 (b) 2.Jg5 (A) mat, 1...Sa5 2.Jf2 mat. Prosíme Vás o preskúmanie korektnosti tejto skladby mimo rámec našej terajšej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností jedného správneho riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred