Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 8. 1984)


Problém č. 1432

Cyril Opalek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 1433

Anatolij Vasilenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 1432: bKh7 Vd7 Vg5 Sg8 Jd4 Jh5 Pd2 e2 g2 (9), čKe4 Va4 Vc1 Sa1 Sb1 Pa3 (6) – dvojťažka, 1433: bKd1 Da8 Va4 Ve5 Sc6 Sf2 Pb2 c4 e7 (9), čKd3 Va7 Vb7 Sh7 Pa6 c5 g7 h3 (8) – dvojťažka.

Po č. 1430 (Čobanian): bKd3 Da1 Vf3 Sb7 Jd4 Pd2 f6 g3 (8), čKe5 Pc6 d6 g6 (4) – mat 2. ťahom a č. 1431 (Ulanov): bKa6 Dg8 Vf1 Se2 Sg7 Jb5 Jh3 Pb4 b7 c5 (10), čKe4 Ve5 Se6 Pc4 e3 (5) – mat 2. ťahom pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma súťažnými skladbami. V č. 1432 si okrem zdanlivých hier 1...Vd4, Sd4 a riešenia všimnite aj dva tematické zvodníky. Aj č. 1433 má dva tematické zvodníky, v ktorých si však všimnite aj hrozbu.

Riešenie všetkých štyroch skladieb (č. 1430–1433) môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1408 (Sabol) z 7. 6. 1984. 1. riešenie: 1.Kd4 tempo, 1...e6, e5+, b6(b5) 2.D:e6, D:e5, Da8 mat. 2. riešenie: 1.Ke6 tempo, 1...e:d6, e:f6, b6(b5) 2.K:d6, K:f6, Da8 mat. Dvojník bez zmeny obsahu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1409 (Krepko a Borisenko) z 7. 6. 1984. Zdanlivé hry 1...Ke4, e4, g5, Kg5 2.Dc2, Df4, Dh7, D:e5 mat. Zvodník 1.Dd7? tempo, 1...Ke4, e4, g5 2.Sb1, Dd5, Dh7 mat, viazne na 1...Kg5! Rieši 1.Dg7 tempo, 1...Ke4, e4, g5, Kg5 2.D:g6, Df6, D:e5, Dh7 mat. Biela dáma v obnosenom šate (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1410 (Šuhajda) z 14. 6. 1984. Zdanlivé hry 1...f5, Jf5 2.Jc5, Sg8 mat. Rieši 1.Sg6 hr. 2.Vd6 mat, 1...Jf5, Jf7, Vd5, Vd4, Se5 2.Sf7, S:f7, Ve7, V:f6, Jc5 mat. Typická začiatočnícka práca (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred