Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 11. 1984)


Problém č. 1456

A. Lebkovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 1457

Anatolij Agarkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: bKh8 Da2 Vf4 Je8 Jh5 Pc4 f5 (7), čKe5 Vc5 Vh1 Sa1 Pd3 d5 e7 h4 (8) – dvojťažka, 1457: bKf7 Dh2 Vc5 Vd8 Sd7 Sf2 Jb3 Jg3 Pb2 e3 (10), čKd3 Dc7 Ve1 Ja3 Ja7 Pa5 f5 (7) – dvojťažka.

V č. 1456 si v tematickom zvodníku všimnite aj hrozbu, ktorá sa ako mat objaví v riešení. V č. 1457 nájdete zase spracovanú zámenu troch matov vo forme zvodníka a riešenia, pričom dva z nich sú recipročne zamenené.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1432 (Opalek) z 30. 8. 1984. Zdanlivé hry 1...V:d4, S:d4 2.Ve7, Sd5 mat. Zvodník 1.Jb3? hr. 2.Sd5 mat, 1...V:d4, Vc5 2.Ve7, Jc5 mat, viazne na 1...Va5! Zvodník 1.Je6? hr. 2.Jg3 mat, 1...Vh1, Vc3 2.Jc5, Jf6 mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.Jf5 hr. 2.Jfg3 mat, 1...Se5, Vc3, Ke5 2.Sd5, Ve7, Ve7 mat. V elegantnej pozícii nájdeme zámeny obrán, voľnú zámenu i hrozbový prvok, ale obsah vo zvodníkoch nie je ucelený (M. Nemček, Vrútky). Jemná práca (L. Salai, Martin). Elegantný jazdecký kolotoč (M. Méri, Dunajská Streda). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1433 (Vasilenko) z 30. 8. 1984. Zvodník 1.Df8? hr. 2.Df3 (A) mat, 1...Sf5 2.D:f5 mat, viazne na 1...Vb4! (a). Zvodník 1.Dg8? hr. 2.Dd5 (B) mat, 1...Vd7 2.Va3 mat, viazne na 1...V:b2! (b). Rieši 1.Sh1 hr. 2.Vd5 mat, 1...Vb4 (a), V:b2 (b) 2.Dd5 (B), Df3 (A) mat (1...Vd7, Sg8(e4) 2.Df3, Se4 mat). Nezložité prevedenie Hanneliusovej témy s pekným úvodníkom (M. Nemček, Vrútky). Pekná schéma, ktorej ale chýba potrebná iskra (P. Gvozdják, Bratislava). Dobrý úvodník (L. Salai, Martin). Hanneliusova téma spracovaná v originálnej schéme. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred