Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 9. 1984)


Problém č. 1438

J. Nezbeda, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 1439

Štefan Sovík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+15=23)Kontrolná notácia: 1438: bKa5 Dg2 Vb2 Sd5 Sd8 Jc4 Jf4 Pc3 e5 f5 (10), čKc5 Df3 Vb3 Vh6 Sg6 Ja1 Pa4 d6 e3 g4 (10) – dvojťažka, 1439: bKh7 Db8 Vc8 Vd1 Se3 Sg8 Jc2 Je2 (8), čKd5 Da3 Vb2 Vg3 Sf1 Sh6 Ja2 Je6 Pa6 b7 d4 e4 e5 f4 g7 (15) – dvojťažka.

V klasickom č. 1438 nájdete spracovanú Karlströmovu–Fleckovú tému. Vo výbornom č. 1439 okrem trojfázovej zámeny dvoch matov typu Z–32–46 spracovanú vo forme zdanlivých hier 1...Dd6, Vb6, zvodníka a riešenia nájdete aj trojfázovú zámenu cyklu zrušenia kontroly liniek striedavo čiernym a bielym.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1416 (Pavlov) z 5. 7. 1984. Zvodník 1.Da4? tempo, 1...Kd5, d5, e:f4 2.Dc6, Ve3, D:d4 mat, viazne na 1...Vb4! Zvodník 1.Dh5? tempo, 1...Kd5, d5, e:f4 2.V:d4, D:e5, Jf2 mat, viazne na 1...Vb~! Rieši 1.Dg8 tempo, 1...Kd5, d5, e:f4 2.Da8, D:h7, D:e6 mat. Mohutný trojfázový obsah Z–33–39, ale za originalitu by som neručil (L. Salai, Martin). Spomienka na šesťdesiate roky bez hlbšieho strategického náboja, ale náročné (M. Nemček, Vrútky). Známa schéma o maximálnom využití bielej dámy s dvojnásobnou väzbou čiernych pešiakov. Veľmi pekné (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1417 (Dučák) z 5. 7. 1984. Zvodník 1.b4? hr. 2.Dd3 mat, 2.De4 mat, viazne na 1...J:c5! Zvodník 1.d4? hr. 2.De4 mat, 2.Jc3 mat, viazne na 1...d:c5! Zvodník 1.Je4? hr. 2.Jbc3 mat, 2.Dd3 mat, viazne na 1...V:c5! Rieši 1.g:f4 hr. 2.e4 mat, 1...J:c5, d:c5, V:c5 2.Jc3, Dd3, De4 mat. Cyklická Hanneliusova téma spojená s cyklickým striedaním dvoch hrozieb v dobrej konštrukcii (M. Bednár, Kurima). Sympatická zrelá skladba kežmarskej školy (L. Salai, Martin). Napriek originálnemu obsahu nemám zo skladby umelecký dojem. Snáď by sa dala nájsť krajšia schéma (P. Gvozdják, Bratislava). Zaujímavý moderný cyklus dvojitých hrozieb. Dojem zhoršuje slabší úvodník (M. Nemček, Vrútky). Vydarená práca (J. Svoboda, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred