Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 7. 1984)


Problém č. 1416

Michail Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+8=21)


Problém č. 1417

Ján Dučák, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 1416: bKg7 De8 Vc7 Vd3 Sa2 Sg1 Jh3 Pa6 c2 e7 f4 g4 h6 (13), čKe4 Vb3 Pc3 d4 d6 e5 e6 h7 (8) – dvojťažka, 1417: bKh8 Dc2 Sf6 Jb1 Jg5 Pb3 c5 d2 e2 f5 g3 (11), čKd5 Vc6 Jb6 Jb7 Pc7 d6 f4 g4 (8) – dvojťažka.

V č. 1416 je spracovaná trojfázová zámena troch matov typu Z–33–39 vo forme dvoch zvodníkov a riešenia a tematických obrán 1...Kd5, d5, e:f4 v každej fáze. Č. 1417 od mladého kežmarského autora má tri tematické zvodníky a každý z nich dvojitú tematickú hrozbu, ktorá sa cyklicky opakuje (AB–BC–CA). V riešení po obrane, ktorá vo zvodníku bola vyvrátením vyjde ako mat jedna z hrozieb.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1395 (Etmišev) z 19. 4. 1984. Zdanlivé hry 1...Je4, J:f3+ 2.f:e4, S:f3 mat. Pokusy 1.Jc3? Je3? viaznu postupne na 1...Ja6!, a:b5! Rieši 1.Kd3 hr. 2.Jc3 mat a 2.Jc7 mat, 1...c4, V:f3+ 2.b:c4, S:f3 mat. Len výber prvého ťahu bez ideového zámeru (L. Salai, Martin). Formálne zámeny hier, nakoľko všetko je už pripravené pred úvodníkom. Rušivo pôsobí i nežiadúca dvojitá hrozba (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1396 (Šuhajda) z 27. 4. 1984. 1.Jb5 hr. 2.D:f4 mat, 1...V:e3, S:e3, f:e3, Jd1(d3, g4), V:e6, Jg6 2.V:c5, Sd6, f4, Jg4, Vf5, Jf7 mat. Kameňovka – hra rovnakých kameňov. Škoda, že sa úvodník nepodaril (L. Salai, Martin). Známa myšlienka, ktorú narušuje branie voľného poľa v úvodníku čiernemu kráľovi (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ing. Štefan Nagy (Čilizská Radvaň). Po prekontrolovaní Vášho riešenia problému č. 1384 (Kuligin) sme zistili, že ste vedľajšie riešenie neuviedli a preto Vám body naviac nemôžeme priznať (ak priložíte obálku s nalepenou známkou a adresou, môžeme riešenie č. 1384 vrátiť).


Vzad << >> Vpred