Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 7. 1984)


Problém č. 1418

Ing. Basil D. Lyris, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1419

Demetrios N. Kapralos, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: 1418: bKa7 Dc2 Vb4 Vf7 Sd8 Sh3 Jb6 Jd2 Pc3 d5 e3 (11), čKe5 Dd3 Vc4 Sg7 Jc1 Pa5 b7 d6 g6 (9) – dvojťažka, 1419: bKc6 Dh5 Vb6 Ve1 Sa8 Sb8 Jc2 Jc5 Pa7 d4 h3 (11), čKf3 Dg4 Vg1 Vg2 Se2 Sh4 Jc1 Pe3 f2 f7 g5 h2 (12) – dvojťažka.

Známy grécky šachový skladateľ konkuruje v Hlase ľudu po dlhšom odmlčaní č. 1418, v ktorom si nezabudnite všimnúť dva tematické zvodníky. Č. 1419 ďalšieho popredného gréckeho skladateľa obsahuje trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–26 spracovanú vo forme zdanlivých hier 1...Jd3, f5, tematického zvodníka a riešenia v každej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1397 (Černý) z 27. 4. 1984. Zdanlivé hry 1...Ve7, Vd5, Vd4, Sh2 2.V:g4, Ve2, V:d4, Jh:f2 mat. Rieši 1.Sd4 hr. 2.Ve5 mat, 1...Ve7, Vd5, V:d4, Sh2 2.Ve2, V:g4, Ve2, Jd:f2 mat. Známy mechanizmus zámeny matov s opakovaním matu Ve2 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1398 (Krivenko) z 3. 5. 1984. Zvodník 1.Db2? tempo, 1...K:c6, K:e6 2.Db6, D:e5 mat, viazne na 1...d2! Zvodník 1.Df2? tempo, 1...K:c6, K:e6 2.D:c5, Df6 mat, viazne na 1...d2! Rieši 1.D:d3 tempo, 1...K:c6, K:e6 2.Je7, Jc7 mat. Síce trojfázová zámena dvoch matov, ale dojem kazí symetria (M. Nemček, Vrútky). Symetrické riešenie v symetrickej pozícii (P. Gvozdják, Bratislava). Trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–26, ale príliš mnoho symetrie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenia problému č. 1399 (Svetiľskij) z 3. 5. 1984. Zvodník 1.Da8? hr. 2.Dd5 mat, 1...K:c5 2.Da7 mat, viazne na 1...c6! Zvodník 1.Ve8? hr. 2.Sf2 mat, 1...S:c5 2.Vd8 mat, viazne na 1...Se7! Rieši 1.Jfd7 hr. 2.Sf2 mat, 1...S:c5, S:e5 2.Jf6, S:e5 mat. Tri elegantné návraty bielych figúr (M. Nemček, Vrútky). Zámena dvoch matov z batérie (M. Bednár, Kurima). Návraty bielych kameňov bez jednotnej motivácie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred