Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 4. 1984)


Problém č. 1392

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1393

J. Alexejev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 1392: bKf7 Dg7 Va5 Vh3 Sc1 Sc2 Jg4 Jh2 Pb3 e6 f5 (11), čKf4 Jd2 Jg1 Pb4 c3 c5 d6 e7 g5 (9) – dvojťažka, 1393: bKh4 Dc7 Sb1 Sg5 Ja6 Pa4 b5 d3 d4 e6 (10), čKc3 Pa5 b2 b3 c4 c5 d5 g6 h5 (9) – dvojťažka.

V č. 1392 si všimnite zdanlivú hru 1...Jg~ 2.Vf3 mat (samozrejme okrem 1...J:h3). Tento mat sa objaví aj v tematickom zvodníku a riešení, pravda už po inej obrane. V č. 1393 si zase všimnite zdanlivé hry 1...K:d4, c:d3, c:d4 a tri zaujímavé pokusy.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1373 (Troickij) z 2. 2. 1984. Štúdia bola reprodukovaná z knihy "500 Endspielstudien von A. Troitzki", ktorú Troickij v roku 1924 vydal v Berlíne. V nej je biely kráľ na d1 a má nasledujúce autorské riešenie: 1.Sc6! Vb1+ 2.Ke2 V:h1 3.Sg2+!! K:g2 4.Jf4+ Kg1 5.Ke1 g2 6.Je2 mat. Ako však vyplýva z riešení viacerých riešiteľov, štúdia s bKd1 má aj vedľajšie riešenie: 1.Dc6! (hr. 2.Jf4+ V:f4 3.Dh6+ Kg2 4.D:f4 a biely vyhrá), 1...g2 2.Dc3+ g3 (2...Sg3? 3.Dh8+ Sh4 4.D:h4 mat) 3.Dh8+ Kg4 4.Dh4+ Kf3 5.Dh5+ Ke4(e3) 6.De2+ a 7.D:g2 a biely uplatní materiálnu výhodu (5...Kf2 6.De2+ Kg1 7.De1 mat a 5...Vg4 6.Sc6+ Ke3 7.S:g2 s výhrou alebo 6...Kf2 7.D:f5+ so stratou veže alebo čPg2). V sovietskej literatúre po roku 1945 je už biely kráľ na e1, čo zrejme vedľajšie riešenie odstraňuje. Maximálne bolo možné získať 12 bodov (čo sa podarilo iba Ing. S. Šuhajdovi, ktorý vedúcich riešiteľov neohrozil, lebo začal riešiť neskoro). Ostatných riešiteľov možno rozdeliť na dve skupiny: tí, ktorí zrejme skladbu poznali, uviedli autorské riešenie a neuvedomili si vôbec dosah zmeny bKe1 na d1 a tí ktorí skladbu nepoznali a logicky našli vedľajšie riešenie, ktoré je ľahšie ako autorské. Z toho ale aj vyplýva, že mnohí riešitelia "spolupracujú" medzi sebou, alebo dokonca (čo je horšie) zasielajú riešenia na meno iného riešiteľa, čo voči ostatným riešiteľom rozhodne nie je korektné. Žiadame preto všetkých riešiteľov, ktorých sa tieto riadky týkajú, aby sa nad svojím postupom zamysleli a nenútili tak vedúceho rubriky vyvodzovať z nečestného postupu príslušné dôsledky. V duchu "fair play" ideálne by bolo čestne sa priznať i za cenu dodatočného odstúpenia zo súťaže. Veď mnohí riešitelia si môžu na prstoch ruky spočítať, kto Troického štúdiu mohol vyriešiť a kto ju opísal od "tiež kamaráta".

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (1322–1373) uverejníme v nasledujúcom Šachovom okienku.


Vzad << >> Vpred