Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 4. 1984)


Problém č. 1390

M. Matrionin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 1391

Ing. Ján Kovalič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 1390: bKc2 De8 Vd8 Sf8 Sg8 Jd5 (6), čKa4 Vf3 Sf2 Pa5 b5 f5 (6) – dvojťažka, 1391: bKc7 Df3 Vc5 Vg7 Sa3 Ja2 Jc4 Pc2 d3 (9), čKd4 Vd5 Vh3 Sh7 Jh5 Pa7 c6 e3 e6 h2 (10) – dvojťažka.

V č. 1390 si všimnite okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...Ve3, Se3. č. 1391 obsahuje okrem riešenia aj tri tematické zvodníky, pričom v dvoch si všimnite aj hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v niektorej ďalšej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1370 (Šaňšin) z 26. 1. 1984. Rieši 1.Da3 hr. 2.J:d7 mat, 1...K:d6, Kf6 2.Jd3, Db2 mat. Táto skladba už konkurovala v Hlase ľudu v XIV. medzinárodnom skladateľskom turnaji a bola uverejnená pod č. 1202 dňa 17. 6. 1982. Autor zrejme zaslal skladbu omylom. Preto skladbu z tohoročného medzinárodného skladateľského turnaja vylučujeme. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1371 (Pokornyj) z 26. 1. 1984. Zvodník 1.Sc5? hr. 2.S:d4 mat, 1...Jd3 (A), e5 (B), f4 (C) 2.Jd1, Jd5, Ve5 mat, viazne na 1...J~! Zvodník 1.Sd6? hr. 2.Sf4 mat, 1...Jd3 (B), e5 (C), f4 (A) 2.Jd1, Jd5, Ve5 mat, kde A je obranný motív odclonenia, B – priame krytie a C – zaclonenie. Rieši 1.Vg5 tempo, 1...Jd3, e5, f4 2.Jd1, Jd5, Ve5 mat. Cyklická zámena obranných motívov na vedľajších koľajniciach (L. Salai, Martin). Obranný motív zaclonenia nie je identický! Vo fáze po 1.Sc5? ide o porušenie matovej siete zaclonením a po 1.Sd6? o zaclonenie hrozbového kameňa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1372 (Černý) z 2. 2. 1984. Zdanlivé hry 1...Kf6, Vf6, Sf6, d6 2.De5, Sc2, Sc2, De6 mat. Rieši 1.Dg2 hr. 2.Dg6 mat, 1...Kf6, Vf6, Sg5, Je7 2.Dg5, Je3, f:g5, V:f8 mat. Dobrý začiatok, (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred