Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 8. 1985)


Problém č. 1532

Valentin Lider, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)


Problém č. 1533

Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 1532: bKb7 Va4 Vd1 Sc1 Sg4 Jd7 Pd3 (7), čKd5 Jg5 Pc6 d6 e6 g7 (6) – dvojťažka, 1533: bKh6 Dh5 Sb5 Sf2 Pc2 c3 g3 (7), čKe4 Pc4 d6 e6 f6 (5) – dvojťažka.

Po č. 1530 (Hermanson): bKh6 Df2 Vg8 Jg6 Pe2 (5), čKg4 Va3 (2) – mat 2. ťahom a č. 1531 (Fröberg): bKg5 Dg3 Je2 (3), čKh1 Vb1 Pb5 g4 (4) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma súťažnými skladbami (obe obsahujú okrem riešenia aj dva tematické zvodníky).

Riešenie všetkých štyroch skladieb (č. 1530–1533) môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1506 (Jerochin) z 23. 5. 1985. Zdanlivé hry 1...Ka6, Kc4 2.Jb4, J:a5 mat. Pokus 1.Sc3? hr. 2.Dd3 mat, viazne na 1...V:e4! Rieši 1.Sf4 hr. 2.Dd3 mat, 1...Ka6, Kc4, Sd2 2.Jb8, Je5, Df1 mat. Zaujímavý nápad s mohutným materiálom (M. Nemček, Vrútky). Zámena dvoch matov so zaujímavým mechanizmom (B. Moravčík, Banská Bystrica). O požitek ze skladby připraví řešitele příliš viditelný úvodník (M. Henrych, Příbram). Elegantné, ale schéma priam ponúka ďalšie dve fázy s dvojitými hrozbami z bielej batérie po obsadení polí c4 a a6 (P. Gvozdják, Bratislava). Dnes už zámena dvoch matov na ťahy čierneho kráľa nemôže ašpirovať na vyznamenanie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1507 (Jerochin) z 23. 5. 1985. Pozícia A: Zvodník 1.Jg4? hr. 2.Jh6 mat, 1...e5, g5 2.D:f6 (A), Se4 (B) mat, viazne na 1...Kg5! Rieši 1.De8 hr. 2.D:e6 mat, 1...e5, g5 2.Se4 (B), Sg4 (C). Pozícia B: 1.Je4 hr. 2.Jd6 mat, 1...e5, g5 2.Sg4 (C), D:f6 (A) mat. Bohatá hra zámen s krajším zvodníkom v pozícii A, ako úvodníkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Napriek symetrii a dvojníku schopná skladba so symbolikou Z–32–23. Otázne je, či prejde úskalím pôvodnosti (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad << >> Vpred