Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 12. 1987)


Problém č. 1762

V. Gantjuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+5=11)


Problém č. 1763

V. Gantjuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)Kontrolná notácia: 1762: bKd3 Vc4 Sf5 Jc8 Jg4 Pb3 (6), čKd5 Vg6 Sf8 Pd7 e7 (5) – dvojťažka, 1763: bKg8 Dc8 Vh5 Sa1 Sc6 Jd1 Je6 (7), čKe4 Df2 Vb2 Vc5 Sc7 Jc2 Jc4 Pd3 d5 f3 g4 (11) – dvojťažka.

V oboch dnešných príspevkoch od jedného autora nájdete spracovanú klasickú tému blokovania poľa v štyroch variantoch.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1743 (Burľajev) z 1. 10. 1987. Zvodník 1.Dg4? hr. 2.Jf3 mat, 1...Vf8, c3, V:e5 2.Je6, Jb3, S:e5 mat, viazne na 1...Se2! Zvodník 1.Da4? hr. 2.Jf3 mat, 1...Vb8, e3, V:c5 2.Jc6, Jf3, S:c5 mat, viazne na 1...Sc2! Zvodník 1.Se7? hr. 2.Je6 mat, 1...e3, Vc6, V:c5 2.Jf3, J:c6, S:c5 mat, viazne na 1...V:e7! Zvodník 1.Sc7? hr. 2.Jc6 mat, 1...c3, Ve6, V:e5 2.Jb3, J:e6, S:e5 mat, viazne na 1...V:c7! Zvodník 1.Df3? hr. 2.De3 mat, 1...e:f3 2.J:f3 mat, viazne na 1...Sg1! Rieši 1.Db3 hr. 2.Dc3 mat, 1...c:b3 2.J:b3 mat. Symetria, ktorá nie je vyvážená obsahom (L. Salai, Martin). Riešiteľsky nezaujímavé. Riešenie je slabé (M. Nemček, Vrútky). Napriek dlhému písaniu obsah je chudobný, zdvojenie, získané symetriou nie je plnohodnotné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1744 (Trommler) z 8. 10. 1987. Zvodník 1.Je7? hr. 2.Jg2 mat, 1...b6, b5 2.Jg6, Sg5 mat, viazne na 1...S:e7! Rieši 1.Jg7 hr. 2.Jg2 mat. 1...b6, b5 2.Je6, J:h5 mat. Jednoduché, a s hrubým vyvrátením (P. Gvozdják, Bratislava). Drsné vyvrátenie zvodníka riešiteľa odvádza od obsahu skladby (L. Salai, Martin). Jednoduchá drobnosť. Prekáža hrubé vyvrátenie zvodníka (M. Nemček, Vrútky). Vzdušná pozícia, vzácne jednotná motivácia motívov, dôkaz, že i skladba s pomerne malým obsahom môže byť zaujímavá (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 1439 (Sovík, Hlas ľudu, 20. 9. 1984) opravuje svoju skladbu pridaním čPg6.


Vzad << >> Vpred