Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 12. 1987)


Problém č. 1764

Sujunbek Bolotbekov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 1765

Milan Borik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+13=20)Kontrolná notácia: 1764: bKd2 Db8 Vc8 Sa7 Se4 Jc1 Jd4 Pc3 (8), čKc4 Dd8 Se7 Se8 Pa4 c7 d3 f6 (8) – dvojťažka, 1765: bKd8 Dd2 Va6 Sf7 Sh2 Jd7 Je3 (7), čKd6 Da3 Vc6 Vh5 Sa8 Se5 Jb2 Pa4 b3 b5 d3 h4 h6 (13) – dvojťažka.

V č. 1764 si okrem riešenia všimnite aj tematický zvodník. Č. 1765 obsahuje dva tematické zvodníky, ktorých hrozby sa objavia ako maty v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1745 (Trommler) z 8. 10. 1987. Zvodník 1.Je6? hr. 2.Ve2 (A) mat, 1...f3 2.Sf5 (B) mat, viazne na 1...d4! (a). Zvodník 1.Jg1? hr. 2.Sf5 (B) mat, 1...d4 2.Ve2 (A) mat, viazne na 1...f3! (b). Rieši 1.g6 hr. 2.Jg5 mat, 1...f3, d4 2.Sf5 (B), Ve2 (A) mat. Dombrovskisova téma v jemnom spracovaní s využitím blokovania polí vo vyvrátení a blokovania v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Rozpačité – všetko je už pripravené pred úvodníkom (M. Nemček, Vrútky). Pseudo–Dombrovskisova téma, ale bez prínosu nového (P. Gvozdják, Bratislava). Jednotne motivované paradoxy (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1746 (Gavrilov) z 15. 10. 1987. Zvodník 1.c5? hr. 2.De6 mat, viazne na 1...Sf6! Zvodník 1.De6? hr. 2.c5 mat, viazne na 1...Sc5! Zvodník 1.K~? hr. 2.Dd3 mat, viazne na 1...K:c4! Rieši 1.Ke3 hr. 2.Dd3 mat, 1...K:c4 2.De6 mat. Populárna téma "URANIA" v úspornom, no v polovičnom prevedení (M. Nemček, Vrútky). Zámena funkcie ťahov c5 a De6, aj slušný úvodník, ale celkove skladba pôsobí pustým, chudobným dojmom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jednoduchá zámena funkcie ťahu De6 v sprievode vzájomnej zámeny prvých a druhých ťahov bieleho (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Nasledujúce Šachové okienko vyjde už v utorok dňa 22. 12. 1987 a posledné tohoročné tiež v utorok dňa 29. 12. 1987. Prvé novoročné vyjde v stredu dňa 6. 1. 1988.


Vzad << >> Vpred