Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 10. 1987)


Problém č. 1744

Sven Trommler, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 1745

Sven Trommler, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 1744: bKd3 Vg3 Sh4 Je3 Jf5 Pd4 h2 (7), čKf4 Da8 Va5 Va6 Sd8 Pa3 b7 h5 (8) – dvojťažka, 1745: bKf6 Vd2 Sg4 Jc7 Jh3 Pc2 f2 g5 (8), čKe4 Va4 Va5 Sh1 Pa3 d5 d6 f4 (8) – dvojťažka.

V č. 1744 je spracovaná vo forme zvodníka a riešenia zámena dvoch matov. V č. 1745 nájdete dva tematické zvodníky, v ktorých si nezabudnite všimnúť aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1727 (Groeneveld) z 6. 8. 1987. Pozícia A: Zvodník 1.Sb3? hr. 2.Ve3 mat, 1...g:f5, Ke4 2.Ve7, Ve3 mat, viazne na 1...Ke6! Zvodník 1.Jc7? hr. 2.Ve3 mat, 1...Ke4 2.Ve3 mat, viazne na 1...g:f5! Rieši 1.S:g4 hr. 2.Ve7 mat, 1...c:d5, Ke4(e6) 2.Ve3, Ve7 mat. Pozícia B: Zvodník 1.S:g4? hr. 2.Ve7 mat, 1...c:d5, Ke6 2.Ve3, Ve7 mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.Jd6? hr. 2.Ve7 mat, 1...Ke6 2.Ve7 mat, viazne na 1...c:d5! Rieši 1.Sb3 hr. 2.Ve3 mat, 1...g:f5, Ke4(e6) 2.Ve7, Ve3 mat. Kombinovaná zmes hrozbových paradoxov a zámeny funkcií ťahov, kde sa všetko točí okolo e–stĺpca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Reciproké symetrické reflexy s dávkou rozpačitosti (L. Salai, Martin). Obsahovo zaujímavé, ale esteticky veľmi slabé: úplne schematické a k tomu symetrické (P. Gvozdják, Bratislava). Dosť jednotvárne (M. Grodovský, Bratislava). Navlas podobné dvojčatá so vzájomne vymeneným obsahom (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1728 (Dragoescu) z 13. 8. 1987. Zdanlivé hry 1...Ve6, Se6 2.Vd5, Sd6 mat. Rieši 1.Se6 hr. 2.Dc5 mat, 2.Dc7 mat, 2.Sd6 mat a 2.Vd5 mat, 1...V:e6, S:e6, Sb4, Jc3 2.Dc5, Dc7, Vd5, Sd6 mat. Štyri klasické témy (Grimshaw, Fleck, Novotny a Ruchlis) spojené v práci klasickej formy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Grimshaw a Novotny, ale všeličo by sa dalo v skladbe zlepšiť (M. Nemček, Vrútky). Staronová koncepcia na priesečníku "e6" so zámenou dvoch matov a s témou Fleck (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred