Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 8. 1987)


Problém č. 1726

V. Terechov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)

 


Problém č. 1727

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)

A. Diagram B. Kd2–g8Kontrolná notácia: 1726: bKc1 Dc7 Sc8 Sh2 Jc5 Jd2 Pb3 c2 f2 g2 g5 h3 (12), čKd4 Vg3 Pb4 b6 d5 d6 h4 (7) – dvojťažka, 1727: bKd2 Vd3 Vf7 Sd1 Jd5 Jf5 Pc5 g3 (8), čKe5 Pc6 g4 g5 g6 (5) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bKd2 na g8 (pozícia B).

V č. 1726 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...Kc3, d:c5, Vc3. Každý dvojník č. 1727 obsahuje okrem riešenia aj dva tematické zvodníky, pričom v každej fáze si všimnite aj hrozbu. Správne riešenie každej pozície budeme hodnotiť dvoma bodmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1711 (Vasilenko a Sizonenko) z 11. 6. 1987. Zvodník 1.V:e6? (A) hr. 2.Dd5 mat, 1...Jg6 (a), S:e4 2.d7 (B), D:e4 mat, viazne na 1...Jd7 (b)! Rieši 1.d7 (B) hr. 2.Dd6 mat, 1...J:d7 (b), J:g6 (a), D:c7, Da3 2.V:e6 (A), d8J, Dd5, D:b6 mat. Zámeny funkcií ťahov s pridanými zámenami hier, obsah však ťažko vyváži príliš hojný komparz (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nerovnomerné rozloženie moderných prvkov, ale v originálnom spojení (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1712 (Gamza) z 18. 6. 1987. Zvodník 1.Jde2? hr. 2.Vd6 mat, 1...Sd5, Vd5 2.S:e5, Je4 mat, viazne na 1...V:d1! Zvodník 1.Jc6? hr. 2.Vd6 mat, 1...Vd5, V:d1 2.J:d5, Je4 mat, viazne na 1...Sc8! Rieši 1.Jdb5 hr. 2.Vd6 mat, 1...Sc8, V:d1 2.Jd5, S:e5 mat. Známy "kolotoč" (M. Nemček, Vrútky). Kolotočová zámena Z–32–33 motivačne frekventovaná, ale v príjemne úspornom a čistom spracovaní (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavá trojfázová skladba s tematickým prerušovaním pôsobnosti čiernych diaľkových figúr. Prirodzeným dôsledkom týchto kombinácií je harmonické spojenie zámeny matov a obrán (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred