Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 6. 1987)


 

Problém č. 1710

Milan Nemček, Vrútky

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 1711

Anatolij Vasilenko a

Viktor Sizonenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+13=23)Kontrolná notácia: 1710: bKg6 Da1 Vc5 Se8 Jf5 Pd2 f2 (7), čKe6 Vb2 Pa3 c2 e4 g4 g7 (7) – dvojťažka, 1711: bKa1 Dd4 Vb5 Vg6 Sc8 Sh2 Jc7 Je4 Pd6 e7 (10), čKc6 Da7 Vf7 Sh7 Sh8 Je5 Pa2 b6 c4 d3 e6 f3 g4 (13) – dvojťažka.

V č. 1710 sa tematický zvodník objaví ako mat v ďalšom tematickom zvodníku a riešení. V č. 1711 sa okrem tematického zvodníka aj úvodník objavuje ako mat (Vladimirovova téma).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1693 (Fomičev) z 26. 3. 1987. Zdanlivé hry 1...Vd7, Sc2 (c4) 2.S:e5, D:e5 mat. Zvodník 1.Jh4? hr. 2.Df3 mat, 1...e4 2.Dh2 mat, viazne na 1...Sd5! Rieši 1.J:e5 hr. 2.Jd3 mat, 1...Vd7, Sc2(c4) 2.Df3, Vf3 mat. Z–22–24 s jednotným motívom otvorenia línie bielej figúre (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maty na rovnakých poliach, vkusné otváranie bielych línií s recipročnou motiváciou obrán, kde veža a strelec otvárajú línie práve opačným bielym figúram, v ktorej uvoľnená figúra raz matuje, druhý raz kryje pole – to všetko v oboch fázach. Vynikajúce! (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1694 (Rossomacho) z 2. 4. 1987. 1.J:c7 hr. 2 Vd5 mat, 1...Je3, Db2, Sh3, f2 2.Sf6, Jb5, h8D, Je2 mat. Cyklus protikladných obranných a škodlivých motívov čierneho vo vzdušnej konštrukcii (L. Salai, Martin). Protichodné funkcie obranných motívov. Originálny nápad (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1695 (Tkačenko) z 2. 4. 1987. Zvodník 1.Jf1? tempo, 1...Se3, Se4, f:e4, 2.D:e3, Dc3, Db4 mat, viazne na 1...g3! Zvodník 1.Jd6? tempo, 1...Se3, Se4, f:e5 2.Dc3, D:e4, D:g1 mat, viazne na 1...e:d5! Rieši 1.d6 tempo, 1...Se3, Se4, f:e5, g3, Sg~ 2.Db4, D:g1, D:e5, Jf3, Jf2 mat. Známy motív s nezaručenou pôvodnosťou (M. Nemček, Vrútky). Nevyvážené fázy s pestrou škálou zámeny matov (L. Salai, Martin). Z–33–35 so zaujímavým cyklom krytia polí e3, e4, e5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred