Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 6. 1987)


 

Problém č. 1708

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 1709

Anatolij Slesarenko a

Valerij Šaňšin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+12=20)Kontrolná notácia: 1708: bKa6 Db2 Ve4 Sa2 Jd5 Pc3 f3 (7), čKd3 Vc8 Vd2 Ja7 Jc2 Pb6 f2 g5 (8) – dvojťažka, 1709: bKb5 De2 Vd8 Sd2 Jb3 Jc2 Pe5 f3 (8), čKd5 Va1 Vd1 Sh1 Jb6 Jd7 Pa2 b4 c5 d6 e6 f5 (12) – dvojťažka.

V modernom č. 1708 si všimnite zdanlivé hry 1...Jb4+, Je3, ktorých maty sa objavia ako hrozba v tematickom zvodníku a riešení. Analogický obsah má aj č. 1709 so zdanlivými hrami 1...d:e5, J:e5. Ktorá skladba je podľa Vás lepšia?

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1691 (Muzyka) z 19. 3. 1987. Zvodník 1.J:d2? hr. 2.S:d5 mat (A), viazne na 1...Sd4! (a). Zvodník 1.J:g1? hr. 2.Jc5 mat (B), viazne na 1...Vd4! (b). Zvodník 1.h:g8D? (C) hr. 2.d8J mat, ale 1...Sb6!, 1.V:g6 hr. 2.Jg5 mat, 1...Sd4 (a), Vd4 (b), f:g6, V:g6 2.S:d5 (A), Jc5(B), h:g8D (C), d8J (D) mat. Spojenie tém, aké nie je vidieť často, Dombrovskis a Grimshaw, k tomu ďalšie prosté zámeny funkcie ťahov, avšak za cenu značných konštrukčných ústupkov. Branie čVd2 a čSg1 vo zvodníkoch je síce nevyhnutné, ale umelecký dojem zo skladby zoslabuje (B. Moravčík, Banská Bystrica). Branie čiernych kameňov vo zvodníkoch je hrubé, takže riešiteľ ich ani neskúma, čím autorov nápad zaniká a samotné riešenie stráca na zaujímavosti (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1692 (Bakcsi) z 26. 3. 1987. Zvodník 1.Jd5? hr. 2.Jb4 mat, 1...e:d5 2.Dh6 mat, viazne na 1..c:b3! Rieši 1.Sd4 hr. 2.Ja5 mat, 1...e:d4, c:b3, Jb6 2.Dg2, Dc3 V:b6 mat. Originálny nápad s jednotnou náplňou tematických obrán, ale obsah sa mi zdá chudobný (M. Nemček, Vrútky). Miniprojekt, ale s ostrým nábojom šachovej myšlienky (L. Salai, Martin). Chcelo by to ešte jeden variant vo zvodníku, inak autor zvučného mena veľa neukázal (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Z výsledku dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejnenom dňa 23. apríla 1987 vypadol Ľudovít Gocník, ktorý získal 121 bodov a obsadil tak I.–VIII. miesto ex aequo. Poradie na ostatných miestach sa automaticky posúva.


Vzad << >> Vpred