Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 3. 1987)


Problém č. 1690

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)


Problém č. 1691

A. Muzyka, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 1690: bKb8 Dc7 Va4 Vg4 Sf7 Sg3 Jd6 Je6 Pc5 d3 e5 (11), čKd5 Dh1 Sc6 Sd4 Ja5 Jg8 Pb7 c3 c4 e3 e4 e7 (12) – dvojťažka, 1691: bKc6 Vh6 Sa2 Sc3 Ja4 Jf3 Pd7 g4 h7 (9), čKe6 Vd2 Vg8 Sg1 Pc2 d5 e7 f4 f6 f7 g6 (11) – dvojťažka.

Č. 1690 obsahuje okrem riešenia aj dva tematické zvodníky V č. 1691 sa hrozba z troch tematických zvodníkov objaví ako mat v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1671 (Simoni) z 7. 1. 1987. Zdanlivá hra 1...S:e6 2.D:e6 mat. Zvodník 1.Se8? hr. 2.Ve5 mat (A), viazne na 1...V:c6! (a). Zvodník 1.Sb4? hr. 2.Vd6 mat (B), viazne na 1...Vc5! (b). Rieši 1.f6 hr. 2.Vf5 mat, 1...V:c6 (a), Vc5 (b), S:e6, Vc4, Vc3, d3 2.Ve5 (A), Vd6 (B), Se4, De5, V:d4, De4 mat. Kombinačne bohatá dvojťažka (M. Nemček, Vrútky). Prívetivé paradoxy (L. Salai, Martin). Dombrovskisova téma v nie najoriginálnejšom prevedení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1672 (Ulanov) z 15. 1. 1987. Rieši 1.Va5 tempo. Skladba bola už uverejnená v minuloročnom turnaji (č. 1608 z 29. 5. 1986) a preto ju z tohoročného skladateľského turnaja vylučujeme (autor konkuruje dvoma skladbami č. 1686 a 1687 z 5. 3. 1987). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1673 (Kopnin a Usmanov) z 15. 1. 1987. Zvodník 1.Jf3? hr. 2.Vh5 mat, 1...D:f3+ 2.D:e6 mat, viazne na 1...De5! Zvodník 1.Je4? hr. 2.D:e6 mat, 1...D:e4 2.Vf5 mat, viazne na 1...f3! Zvodník 1.J:e6? hr. 2.Jg7 mat, 1...D:e6+, f3 2.D:e6, Vh5 mat, viazne na 1...Dg4! Rieši 1.Vh5 hr 2.Jf3 mat, 1...De5, f3, Dg4 (D:h5) 2.Je4, J:e6, D:e6 mat. Brilantné dielo s obdivujúcou jednoliatosťou hier (M. Nemček, Vrútky). Skladba je príkladom, že pomocou batérie možno stále vytvárať nové hodnoty. Tentokrát symbiózou účinných a neúčinných obrán za sprievodu rovnakých 1. a 2. ťahov bieleho (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred