Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 3. 1987)


Problém č. 1688

Fritz Hoffmann, NDR

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 1689

Valerij Šaňšin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (9+7=16)



Kontrolná notácia: 1688: bKa2 Dd6 Ve1 Vh5 Se2 Sg1 Ja3 Jb3 Pg3 (9), čKe4 Sg8 Jf4 Jg6 Pa5 a6 d5 e3 g2 g7 (10) – dvojťažka, 1689: bKg5 Dh4 Va4 Vd6 Sg4 Jc4 Jf3 Pc2 d5 (9), čKe4 Dd1 Ve8 Sd7 Jf5 Jg8 Pd2 (7) – dvojťažka.

V č. 1688 treba hľadať po správnom úvodníku v troch tematických obranách vzťah medzi obrannými a škodlivými motívmi. V č. 1689 si všimnite hrozbu v riešení a tematickom zvodníku a naviac aj zdanlivé hry 1...D:f3, Je3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1669 (Petite) z 29. 12. 1986. Zvodník 1.De1? hr. 2.Dh1 mat, 1...V:e5, f4 2.D:e5, De4 mat, viazne na 1...V:c5! Zvodník 1.Je4? hr. 2.Jc3 mat, 1...V:c5, f:e4, Sa5 2.V:c5, D:e4, Jf6 mat, viazne na 1...Jb5! Rieši 1.Kc2 hr. 2.Dc4 mat, 1...V:e5, V:c5+ 2.Se3, Sc3 mat. Trojfázová zámena hier s najhodnotnejšou fázou v riešení s blokovaním polí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Výborný úvodník, vtipné riešenie s nehrajúcou bVc1 v riešení (M. Nemček, Vrútky). Kráľovský úvodník je sympatický, bVc1 v riešení "nezamestnaná" – celkový umelecký dojem znižuje symetria (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1670 (Antipin) z 7. 1. 1987. Zdanlivé hry 1...S:c3, J:c3 2.V:c3, Se7 mat. Zvodník 1.Jd6? hr. 2.Jb7 mat, 1...K:d6, S:d6, 2.Se7, Sd4 mat, viazne na 1...c:d6! Zvodník 1.Dg4? hr. 2.Dc4 mat, 1...Sf4, Jf4 2.Sd4, Va5 mat, viazne na 1...Df4! Rieši 1.Dc1 hr. 2.Je4 mat, 1...S:c3, J:e3 2.Sd4, Va5 mat. Poloväzba meniaca sa na väzbu. Veľmi elegantné (M. Nemček, Vrútky). Štvorfázová kombinovaná zámena matov a obrán s menejhodnotnou fázou po 1.Dg4? Hry po 1...Sf4, Jf4 totiž vychádzajú i v iných fázach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Veľmi pekné využitie dvojnásobnej väzby dvoch čiernych kameňov (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred