Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 1. 1987)


Problém č. 1670

Ivan Antipin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 1671

Francesco Simoni, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 1670: bKb3 Dg5 Va6 Vd3 Sf6 Sg2 Jc3 Jc8 Pa4 b2 c6 (11), čKc5 Dh2 Ve1 Se5 Jd5 Pc7 e6 h4 (8) – dvojťažka, 1671: bKh6 De2 Ve6 Vf4 Sf8 Sg6 Jf3 Pc6 f5 (9), čKd5 Db1 Vc1 Vc2 Sb2 Sg8 Pa6 d2 d4 h3 (10) – dvojťažka.

V č. 1670 si okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov všimnite aj zdanlivé hry 1...S:c3, J:c3. Č. 1671 obsahuje zdanlivú hru 1...S:e6 2.D:e6 mat, ale aj dva tematické zvodníky, ktorých hrozby sa objavia ako maty v riešení. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Oba originály sú zároveň aj prvými dvoma skladbami nášho XIX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek, vypísaného nižšie.


XIX. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1987

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1987 svoj XIX. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Téma dvojťažiek môže byť ľubovoľná.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora, treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie najneskôr, do 30. 11. 1987.

Rozhodcom turnaja je Ľudovít Lehen z Bratislavy, ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Jeden autor môže mať uverejnené najviac 2 skladby (ďalšie už iba ako spoluautor). V prípade väčšieho počtu skladieb pre tento turnaj budú slabšie skladby autorom vrátené. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme ich skladby pre nedostatok miesta nemuseli presúvať do budúcich ročníkov.

Každý autor dostane výstrižok svojej skladby ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1988. Prosíme Vás už teraz o propagáciu tohto hodnotného turnaja.


Vzad << >> Vpred