Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 1. 1987)


 

Problém č. 1672

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 1673

Alexej Kopnin a

Rashid Usmanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 1672: bKc7 Db1 Vb6 Vc5 Sa3 Sa8 Jd1 Pa4 c4 e4 (10), čKd4 Sa1 Pb2 d5 d6 e5 e6 (7) – dvojťažka, 1673: bKd7 Db3 Vh6 Sc6 Sd4 Jg5 Jh8 Pf6 h3 h4 h7 (11), čKf5 De2 Sb1 Sb8 Pa2 e6 f4 g3 (8) – dvojťažka.

Č. 1672 obsahuje okrem riešenia aj dva zaujímavé tematické zvodníky. Č. 1673 má tri tematické zvodníky, no naviac v troch fázach si treba všimnúť aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1652 (Šedej) z 30. 10. 1986. Zvodník 1.Sc6? (a) hr. 2.Vg5 mat, 1...Kg4, Sg4+ 2.Vd4 (b), Vf5 mat, viazne na 1...Vd1! Zvodník 1.Vd4? (b) hr. 2.Vf4 mat, 1...K:e3, S:e3 2.Vd3 (c), Sc6 mat, viazne na 1...g5! Rieši 1.Vd3 (c) hr. 2.Jd4 mat, 1...c:d3, S:e3 2.Sc6 (a), Ve3 mat. Zámena funkcií ťahov s krajšími zvodníkmi, než riešenie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavé, trochu neucelené zámeny, ale najmä slabá bVb4 (P. Gvozdják, Bratislava). Cyklický efekt prvého a druhého ťahu bieleho s využitím rôznych tematických obrán. Vtipný nápad (L. Salai, Martin). Nadpriemerné dielo, v ktorom dominuje hra bieleho, čierny je len štatista (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1653 (Lehen a Brabec) z 30. 10. 1986. 1. riešenie: 1.Jf4 tempo, 1...Kb4, Kd4 2.Je6, Dd5 mat. 2. riešenie: 1.Jc7 tempo, 1...Kb6, K:d6 2.Je6, Dd5 mat. 3. riešenie: 1.Ve4 tempo, 1...Kc6, Kd5 2.Ve5, Vc4 mat. 4. riešenie: 1.Ke4 tempo, 1...Kb4, Kc6 2.Kd5, Kd4 mat. Voľná zámena v štyroch fázach – produkt snaženia v téme A–1 III. svetovej súťaže KŠ (P. Gvozdják, Bratislava). Štyri riešenia ani tak neprekážajú, ako netematické nebatériové maty v 1. a 2. riešení (M. Nemček, Vrútky). Raritou je súboj kráľov. Imponuje aj zmnoženie bielych batérií (L. Salai, Martin). Aj keď do absolútneho tasku chýba uvoľnenie polí c4 a b5 v 4. riešení, aj tak nádherná skladba taskového charakteru (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 8 bodov.


Vzad << >> Vpred