Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 1. 1987)


Problém č. 1674

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 1675

Anatolij Slesarenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+7=21)Kontrolná notácia: 1674: bKh1 Va6 Sg8 Sh8 Ja4 Jd4 Pd3 e3 f3 f5 (10), čKd5 Df7 Vd8 Vh6 Se1 Jb1 Je6 Pd6 e5 h4 (10) – dvojťažka, 1675: bKa8 Dh3 Vf3 Sc8 Sd2 Jb5 Jc6 Pb4 c2 c4 d6 e2 g3 g4 (14), čKe4 Da3 Va1 Vf8 Sd8 Pa7 g7 (7) – dvojťažka.

V č. 1674 si všimnite okrem riešenia a tematického zvodníka aj zdanlivé hry 1...e:d4, Jc5. Č. 1675 obsahuje dva tematické zvodníky, pritom riešenia má dve tematické hrozby.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1654 (Tokar) z 6. 11. 1986. Zdanlivé hry 1...V~, V:f4!, J~, J:f4! 2.Jd4, Je3, Jce7, Jde7 mat. Rieši 1.Se5 tempo, 1...V~, V:e5!, J~, J:e5!, f:e5 2.Je3, Jd4, Jde7, Jce7, Vg5 mat. Vzájomná zámena matov tematicky spojených s ľubovoľnými a predĺženými obranami čiernych kameňov (L. Salai, Martin). Veľmi dobrá skladba na predĺžené obrany so zámenami matov. Nájde sa predchodca? (P. Gvozdják, Bratislava). Symetria okolo b1–h7 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1655 (Tokar) z 6. 11. 1986. Zvodník 1.Dh7? hr. 2.Ve3 mat, 1...g:f3, J:f5, V:d3, Jd5, Ve1, Vd4 2.Ve5, D:f5, V3f4, V5:f4, J:f2, Jc5 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.Dh1 hr. 2.V:e5 mat, 1...g:f3, J:f5, V:d3, Vd5, V:h1 2.D:f3, Ve3, V3f4, V5f4, J:f2 mat. Zámena funkcie ťahov + zámena hier s maximálnym využitím bielych kameňov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Symetrická skladba so zámenou matov v dobrej konštrukcii (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1656 (Berg) z 13. 11. 1986. Pokusy 1.D:d3, Dg4? viaznu postupne na 1...e2!, Jf4! Rieši 1.Da1 hr. 2.K:d3 mat, 1...Sb5, J~, e2 2.Kb4, Kc4, Kd2 mat. Riešiteľský pôsobivé. Škoda, že obrana 1...e2 neobsahuje tematický motív (M. Nemček, Vrútky). Známe (B. Moravčík, Banská Bystrica). Symetrická kráľovská batéria (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred