Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 11. 1986)


Problém č. 1654

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 1655

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: 1654: bKe1 Vd6 Vg3 Sf4 Sh1 Jc6 Jd5 Pc3 e6 h4 (10), čKf5 Ve4 Jg6 Pc4 e2 f6 g7 h2 h5 (9) – dvojťažka, 1655: bKb2 Dh8 Vf3 Vf5 Sa7 Jd3 (6), čKe4 Vd7 Vf1 Sb1 Jc7 Jg7 Pe7 f2 g4 (9) – dvojťažka.

Č. 1654 je konštruované vo forme "biely na ťahu" so zdanlivými hrami 1...V~, V:f4!, J~, J:f4! V č. 1655 od toho istého autora nájdete okrem riešenia aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1633 (Albarda) z 21. 8. 1986. Autorom zamýšľané riešenie 1.Je5 je žiaľ nečakane znehodnotené aj vedľajším riešením 1.Se4+. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo iba 11 riešiteľom: Beňovič, Brnák, Földesi, Gocník, Gvozdják, Havran, Michalčák, Sitár, Trubač, Vajda a Wittner.

Riešenie problému č. 1634 (Burľajev) z 28. 8. 1986. Zvodník 1.Sa6? hr. 2.Jc6 mat, 1...Sd5 2.Jb5 mat, viazne na 1...c4! Zvodník 1.Sb7? hr. 2.Jb5 mat, 1...Sc4 2.Jc6 mat, viazne na 1...c4! Rieši 1.f4 hr. 2.Sg1 mat, 1...Jc4, Jd5 2.Jc6, Jb5 mat. Maty Jc6 a Jb5 sú síce vo zvodníkoch hrozbami, ale ich vzťah k riešeniu je pochybný (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba, ktorá predčasne opustila autorovu tvorčiu šachovnicu (L. Salai, Martin). Pseudo – le–Grand a Ruděnko ve spojení s odrůdou Novotného – bohatý sladěný i řešitelsky vkusný obsah (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1635 (Piľčenko) z 28. 8. 1986. Zdanlivé hry 1...V:e5, S:e5 2.Jd4, Jg5 mat. Zvodník 1.Sd6? hr. 2.Jd4 mat a 2.Jg5 mat, viazne na 1...V:e5! a 1...S:e5! Zvodník 1.Vh5? hr. 2.Jd4 (Jg5?) mat, 1...S:e5 2.Jg5 mat, viazne na 1...Vd5! Zvodník 1.Da1? hr. 2.Jg5 (Jd4?) mat, 1...V:e5 2.Jd4 mat, viazne na 1...Sf6! Rieši 1.Ve2 hr. 2.Jd4 mat a 2.Jg5 mat, 1...V:e5, S:e5, J:f3 2.Db6, Vh6, S:g4 mat. Zámeny hier s antiduálovými motívmi. Škoda fázy, kde na f5 nie sú využité väzby v matoch zo zdanlivých hier (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úvodník len z núdze – obsah starodávny (L. Salai, Martin). Zaujímavé využitie hrozbového paradoxu pomocou dvojitej hrozby – žiaľ motivačne veľmi jednoduché a so slabým využitím bDg1 a bVh8 (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred