Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 8. 1986)


Problém č. 1634

Nikolaj Burľajev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1635

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 1634: bKc1 Ve1 Vg3 Sc8 Sh2 Jc3 Je5 Pe6 f2 (9), čKd4 Dg6 Sa2 Jb6 Pc2 c5 g5 h3 (8) – dvojťažka, 1635: bKe8 Dg1 Vf2 Vh8 Sb4 Sh3 Je7 Jf3 Pd3 e5 g3 (11), čKe6 Dg4 Vb5 Sc4 Sg7 Jh2 Pb7 d2 (8) – dvojťažka.

Po reprodukciách č. 1632 (Albarda): bKb1 Dg5 Vc1 Vh3 Sc4 Jc2 Pa5 d3 (8), čKc3 Jb4 Je1 Pd4 (4) – mat 2. ťahom a č. 1633 (Albarda): bKa8 Dc5 Va4 Vh6 Sd5 Jc4 Jc8 Pb3 c6 g2 h4 (11), čKf5 Ve6 Sh2 Pf6 g4 (5) – mat 2. ťahom pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma súťažnými skladbami. Riešenia č. 1632–1635 môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Súťaž je dotovaná hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 1613 (Henrych) z 12. 6. 1986. Pozícia A: 1.Df4 hr. 2.D:e5 mat, 1...Jcd7, Jed7, Jc:d3, Je:d3 2.Jb4, Je7, Je3, Jb6 mat. Pozícia B: 1.Da3 hr. 2.D:c5 mat, 1...Jcd7, Jed7, Jc:d3, Je:d3 2.Je7, Jb4, Jb6, Je3 mat. Duály v pozícii A po 1...Jc~ 2.Jb6 mat a 2.Je7 mat a v pozícii B po 1...Jc~ 2.Jb6 mat a 2.Je7 mat nepokladáme za škodlivé a preto ich ani nebodujeme. Viacej defektov ako efektov (M. Nemček, Vrútky). Dvojnásobná recipročná zámena zjednotená skutočnosťou, že obrany aj maty vytvárajú jazdci. Žiaľ, myslím si, že nulová pozícia je i pri takejto náročnej téme veľký ústupok (P. Gvozdják, Bratislava). A hľa, k čomu slúži nulová pozícia (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1614 (Hoffmann) z 19. 6. 1986. 1.Jc5 hr. 2.Db3 mat, 1...D:c5, d:c5, J:c5 2.e3, Je3, Vd4 mat Antiduál po braní na c5 – ešte stále vždy jedna z vrcholných možností pri jednofázových dvojťažkách (B. Moravčík, Banská Bystrica). Len čiastočný antiduál, škoda, že pole d4 kontroluje čierny jazdec e6 (L. Salai, Martin). Tri veľmi pekné varianty so zloženým blokovaním poľa a antiduálom. Riešiteľsky vďačná skladba (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred