Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 11. 1986)


Problém č. 1656

Wolfgang Berg, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1657

Michail Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+7=21)Kontrolná notácia: 1656: bKc3 Dd1 Vd8 Vh6 Sa2 Sa3 Jd6 Jh5 Pe6 (9), čKe5 Dh7 Vh3 Sd7 Sh2 Jg6 Pd3 e3 h4 (9) – dvojťažka, 1657: bKd7 Dg3 Vb5 Vd1 Jc5 Je5 Pa3 b2 c4 c6 d2 e4 e6 f2 (14), čKd4 Pa4 d5 e7 f3 g4 g5 (7) – dvojťažka.

V klasickom č. 1656 si nezabudnite všimnúť aj dva pokusy. Č. 1657 obsahuje riešenia aj štyri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1636 (Zagorujko) z 4. 9. 1986. Zdanlivé hry 1...Ve2, Ve6, S:g3, J:c6, Jg6, Jd7 2.Sc5, De6, D:g3, Dd7, De6, D:d7 mat. Rieši 1.Dd4 hr. 2.De5 mat, 1...Ve2, Ve6, S:g3, J:c6, Jg6, Jd7 2.Dc5, d:e6, S:g3, d:c6, Df6, V:d7 mat. "Pracovitá dáma", ktorá vytvára bohatú sériu zamenených matov (L. Salai, Martin). Zámena šiestich, v dvoch prípadoch opakovaných matov, ale bVc1 v riešení nehrá (M. Nemček, Vrútky). Zámena šiestich matov vždy poteší, motivačná pestrosť je namieste, aspoň skladba nepôsobí schematicky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1637 (Permiakov) z 4. 9. 1986. Zdanlivé hry 1...d3, J:c5 2.Jb6, V:b4 mat. Zvodník 1.Je4? hr. 2.Jb6 mat, 1...d:e5, K:d5 2.V:b4, Sb3 mat, viazne na 1...d:c5! Rieši 1.S:d4 hr. 2.V:b4 mat, 1...d:c5, K:d4, S:d4 2.Jb6, De4, D:f1 mat. Známy hrozbový cyklus. Náročná téma, ale pravdepodobnosť predchodcu je veľká (M. Nemček, Vrútky). Potlesk za výborný úvodník a za bravúrny variant 1...d:c5 2.Jb6 mat (L. Salai, Martin). Pekná kombinácia hrozbových tém a zámen s málo hrajúcou bDh1 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pseudo–le Grand v originálním spojení se záměnou 2 obrán. Řešitelsky nároční práce se skutečně funkční svůdností (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred