Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 11. 1986)


Problém č. 1658

Nikolaj Ivanovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)


Problém č. 1659

Valentin Lukianov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 1658: bKa1 Vc5 Sc1 Sg6 Ja6 Je3 Pa2 (7), čKd4 Pc2 c4 c6 f2 g7 (6) – dvojťažka, 1659: bKf1 Da4 Vd2 Vd4 Sc2 Sh8 Jb2 Jc7 Pf3 f6 (10), čKe5 Da8 Sa2 Jh4 Pa7 c5 d6 f2 f4 (9) – dvojťažka.

V č. 1658 si všimnite hlavne zdanlivé hry 1...c3, Kc3. Č. 1659 obsahuje okrem riešenia a tematického zvodníka aj zdanlivé hry 1...Dd8, Jf5, c:d4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1638 (Prins) z 11. 9. 1986. Pokusy 1.Jf4?, Vg8? viaznu postupne na 1...Dc3!, De1! Rieši 1.h5 hr. 2.De5 mat, 1...Dc3, De1 2.Sd4, Se3 mat. Duál po 1...Kg5 2.Se3 mat a 2.Dg6 mat nepokladáme za škodlivý, a preto ho ani nebodujeme. Vtipná myšlienka založená na zoslabujúcich motívoch zrušenia krytia poľa, na ktoré vstupuje čierny kráľ (M. Nemček, Vrútky). Nenápadný úvodník, ale pokus 1.Jf4? je lepší (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1639 (Gvozdják) z 11. 9. 1986. Zdanlivá hra 1...Sb2 2.D:b2 mat. Zvodník 1.Dc8? tempo, 1...Sb2, Sa3, Je2~, b4, Jf4~ 2.Vc:b2, Va:a3, D:c3, Dc4, De6 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.Da8 tempo, 1...Sb2, Sa3, Je2~, b4, Jf4~ 2.Va:b2, D:a3, Vcc3, Da4, Dd5 mat. Brúsená núdzovka so zámenou piatich matov (L. Salai, Martin). Zámena piatich matov je v mereditke obdivuhodná, ale značným nedostatkom je schematičnosť a malá originalita (M. Nemček, Vrútky). Zámena piatich matov v úspornom spracovaní. Posledné práce posúvajú mladého autora medzi mojich obľúbených (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1640 (Ačimov) z 18. 9. 1986. Zdanlivé hry 1...Vf2, Df2 2.Jb3, Se5 mat. Rieši 1.J:e3 hr. 2.V:d5 mat, 1...Vf2, Df2 2.Jc2, Jf5 mat (1...V:e3, D:e3 2.Jb3, Se5 mat). Nápaditý prístup k téme Ruchlis (L. Salai, Martin). Kompletný Ruchlis, škoda len, že po 1...De3 nie je využitá väzba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Krásna dvojťažka so zámenou dvoch matov a dvoch obrán, pritom motivačne bohatá a s pôsobivými väzbami (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred