Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 1. 1987)


Problém č. 1676

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+4=17)


Problém č. 1677

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 1676: bKh6 Dh1 Ve4 Vg2 Sb8 Sg8 Ja3 Ja6 Pc2 c6 f4 f7 g7 (13), čKd6 Vc7 Pc3 h7 (4) – dvojťažka, 1677: bKh3 Dh1 Vb2 Vd2 Sc2 Sd4 Jb1 Jb4 Pa4 (9), čKc4 Dc5 Va1 Sg8 Sh4 Jh2 Pf5 (7) – dvojťažka.

V č. 1676 je spracovaná recipročná zámena dvoch matov vo forme tematického zvodníka a riešenia. V č. 1677 si zase všimnite v dvoch tematických zvodníkoch aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1657 (Pavlov) z 13. 11. 1986. Zvodník 1.Vb4? tempo, 1...K:c5, D:c4 2.d4, V:c4 mat, viazne na 1...d:e4! Zvodník 1.Jcd3? tempo, 1...K:e4, d:e4 2.D:g4, Vd5 mat, viazne na 1...d:c4! Zvodník 1.Jed3? tempo, 1...K:c4, d:c4 2.Vb4, De5 mat, viazne na 1...K:e5! Rieši 1.d3 tempo, 1...d:c4, d:e4 2.d:c4, d:e4 mat. Symetria unikajúca o povestný vlások ilegálnej pozícii (M. Nemček, Vrútky). Symetrická kráľovská batéria (L. Salai, Martin). Bohatá hra zámen (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1658 (Ivanovskij) z 20. 11. 1986. Zdanlivé hry 1...c3, Kc3 2.J:c2, V:c4 mat. Rieši 1.Jf1 tempo, 1...c3, Kc3 2.Se3, Sb2 mat. Cvičná zámena dvoch matov (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1659 (Lukianov) z 20. 11. 1986. Zdanlivé hry 1...Dd8, Jf5, c:d4 2.Ve2 (A), Jd3 (B), D:d4 mat. Zvodník 1.Dd7? hr. 2.D:d6 mat, 1...Dd8, Jf5, c:d4 2.Ve4 (C), D:f5, Jd3 (B) mat, viazne na 1...Sd5! Rieši 1.Dc6 hr. 2.D:d6 mat, 1...Dd8, Jf5, c:d4, Sd5, D:c6, d5, Sc4+ 2.De4, Ve4 (C), Ve2 (A), V:d5, f7, De6, J:c4 mat. Zámena matov typu Z–33–36 postavená na starom, ale dobrom princípe zmeny násobnosti krytia polí matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pred vizitkou Z–33–36 klobúk dolu! (M. Nemček, Vrútky). Bohatá škála zamenených matov s "ohniskom" na poli d5 (L. Salai, Martin). Trojfázová zámena troch matov, v ktorej je zároveň zahrnutá kolotočová zámena; keby sa maty dámou mohli považovať za ten istý ťah, dala by sa tu nájsť totálna Lačného téma. Skladba, ktorá "zaváňa" I. cenou (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred