Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 4. 1987)


Problém č. 1694

Jakov Rossomacho, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1695

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: bKc8 Da1 Vf5 Sb1 Sg5 Ja6 Jg3 Pb3 h7 (9), čKd4 Dc3 Vh2 Sg2 Jd1 Pa5 c7 f3 (8) – dvojťažka, 1695: bKb3 De1 Va5 Vd1 Sh4 Jb7 Jh2 Pd5 e5 (9), čKd4 Vg5 Sf5 Sg1 Jd3 Pe6 f6 g4 g6 h5 (10) – dvojťažka.

V č. 1694 si v riešení a v štyroch tematických variantoch všimnite obranné a škodlivé motívy čierneho. V č. 1695 je v núdzovke spracovaná vo forme dvoch zvodníkov a riešenia trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–25.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1677 (Jerochin) z 29. 1. 1987. Zvodník 1.Db7? hr. 2.Sb3 mat, 1...D:b4, D:d4 2.V:b4, Db5 mat, viazne na 1...Db6! Zvodník 1.Dg1? hr. 2.Sd3 mat, 1...D:b4, D:d4 2.D:g8, D:d4 mat, viazne na 1...Sf2! Rieši 1.Dc1 hr. 2.Sd1 mat, 2.Se4 mat a 2.S:f5 mat, 1...D:b4, D:d4, V:a4, V:b1, Va3+ 2.Sb3, Sd3, S:a4, S:b1, J:a3 mat. Trojfázová promenáda s dobrými zážitkami (L. Salai, Martin). Moderná trojfázová zámena matov. Škoda viacnásobnej hrozby a symetrického riešenia (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1678 (Vladimirov) z 5. 2. 1987. Zvodník 1.Dh1? hr. 2.Dh8 mat, 1...Vh3 2.D:e4 mat, viazne na 1...Sh5! Zvodník 1.Db3? hr. 2.Dd5 mat a 2.De6 mat, 1...Sc6, Sd7 2.De6, Dd5 mat, viazne na 1...Sf7! Zvodník 1.Db7? hr. 2.Dd5 mat a 2.De7 mat, 1...V:d3 2.De7 mat, 1...Sd7 2.Dd5 mat, viazne na 1...Sf7! Rieši 1.Db8 hr. 2.D:e8 mat, 1...Se~, S:b8 2.Dh8, d4 mat. Až na veľký akčný rádius bielej dámy nič zaujímavé (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba s nádychom stereotypu (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1679 (Kanonik) z 5. 2. 1987. Pokusy 1.Vh5?, Sb3?, Se6? viaznu postupne na 1...Sd3!, Sc4!, d5! Rieši 1.f5 hr. 2.V:e4 mat, 1...Sd3, Ke5 2.J:f3, Sb2 mat. Len fáza po 1.Vh5? Sd3! je rovnocenná s riešením, ostatné dve sú len prílepkom (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred