Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 4. 1987)


 

Problém č. 1696

S. Chačaturov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 1697

Cornelis Groeneveld a

Johan C. van Gool, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1696: bKg8 Dd8 Vb1 Vg5 Sd5 Ja4 Jc2 Pc4 d7 e4 (10), čKd6 Dg1 Va1 Sb2 Pc5 e5 f4 g6 (8) – dvojťažka, 1697: bKe1 Dg3 Va4 Sb6 Sf5 Jc8 Je2 Pb3 b5 d2 e5 f2 (12), čKd5 Vd7 Ve7 Sh8 Jd1 Jf7 Pa2 b7 c5 h3 (10) – dvojťažka.

V oboch dnešných skladbách si všimnite okrem riešenia aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1680 (Grasemann) z 12. 2. 1987. 1.Sd7 Ke1 2.Sa4+ Kd2 3.Sc6! Kd1 4.Sf3+ Kd2 5.Sd5! Kd1 6.Sb3+ Kd2 7.Sf7! Kd1 8.Sh5+ Kd2 (po 8. ťahu čierneho pozícia takmer "zhodná" s pozíciou diagramu) 9.Kg4 Kd1 10.Kg3+ Kd2 11.Kf3 Kd1 12.Kf2+ Kd2 13.Se2 d:e2 14.Vd8 mat. Osemťahový presun strelca o jedno pole umožňuje krátke schody kráľa, ovšem motivačne dosť frekventované (B. Moravčík, Banská Bystrica). Riešenie je príťažlivé, ale jeho obtiažnosť nie je väčšia ako u dvojťažky (M. Nemček, Vrútky). Úchvatná predohra s manévrovaním bieleho strelca, aby "indicky" mohol zasiahnuť biely kráľ (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 7 bodov.

Riešenie problému č. 1681 (Kissling) z 12. 2. 1987. 1.Vg5 (1.Vg7? b2 2.V:b7 b1D 3.V:b1+ K:b1 a čierny vyhrá) 1...h:g5 (1...b2 2.V:f5 b1D 3.Va5+, alebo 2...b3 3.Vb5 a biely ľahko vyhrá voľným f–pešiakom) 2.h6 b2 3.h7 b1D 4.h8D+ Ka2 5.Da8+ Kb2 6.D:b7+ K~ 7.D:b1 K:b1 8.f:g5 a biely vyhrá. "Neskutočná" obeť veže je vavrínom tejto štúdie (L. Salai, Martin). Riešenie nedá veľa práce, ale vstupný ťah je efektný (M. Nemček, Vrútky). Veža je štartérom pretekov pešiakov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1632–1681) uverejníme o 2 týždne, t. j. 23. apríla 1987.


Vzad << >> Vpred