Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 4. 1987)


Problém č. 1698

Nikolaj Beľčikov a

Michail Chramcevič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+12=20)


 

Problém č. 1699

Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1698: bKa8 Dg4 Va4 Vc8 Sa1 Sa6 Jc4 Jf6 (8), čKc5 Ve1 Vh5 Sd8 Jb3 Pb7 c6 d2 d7 e3 e7 h4 (12) – dvojťažka, 1699: bKa2 Dc7 Vb2 Vc3 Sa1 Jf8 Pe4 h4 (8), čKf6 Dg7 Ve6 Vf5 Pa4 f7 g6 (7) – dvojťažka.

V č. 1698 si okrem riešenia a zdanlivých hier 1...d5, Vd5 všimnite aj tematický zvodník. Aj č. 1699 obsahuje zdanlivé hry 1...Vb6, Vc6, Vf2, Vf3, no s obsahom skladby úzko súvisia aj tri tematické zvodníky a riešenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1682 (Marcvalašvili) z 19. 2. 1987. 1.Dc2 hr. 2.D:c7 mat, 1...c:b6, c6, c5, c:d6 2.Dc8, Df5, Da4, Dc7 mat. Miniatúrka s klasickou témou "Pickaninny". Škoda, že po 1...c:d6 vychádza len hrozbový mat (L. Salai, Martin). Oblasť, do ktorej sa už dnes máloktorý skladateľ odváži zo strachu pred predchodcovstvom. Nie je to však škoda? (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1683 (Marcvalašvili) z 19. 2. 1987. 1.Dc7 tempo, 1...Kb5, Kd5, K:c3 2.Jd6, Je3, Jd3 mat. Dvojťažka v štýle českej školy s úvodníkom, ktorý vynucuje potrebu kryť pole c5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jednoduchá, ale veľmi úsporná miniatúrna núdzovka (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1684 (Janočko) z 26. 2. 1987. Zvodník 1.Db5+, 1...Kd6 (e4), Kf6 2.Dg5, Dg5 mat, viazne na 1...Kd4! Zvodník 1.Db6? tempo, 1...Kf5 2.De6 mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.Dc2? tempo, 1...Kd6 2.Dc7 mat, viazne na 1...Kd4! Zvodník 1.Sh7? tempo, 1...Kf6 2.Df5 mat, viazne na 1...Kd4! Rieši 1.Db3 tempo, 1...Kf5(f6), Ke4(d6), Kd4 2.De6, Dd5, De3 mat. Mnohokrát spracovaná konštelácia bielych figúr s najväčším problémom docieliť korektnosť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Bezpešiakové "kvinteto" v štýle českej školy úlohovej – na vážkach originality (L. Salai, Martin). Buď objav, alebo plagiát – ktovie? (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (1632–1681) uverejníme v nasledujúcom Šachovom okienku.

* Po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 54 rokov zomrel 5. 4. 1987 popredný slovenský šachový skladateľ a matematik – RNDr. Juraj Bosák, DrSc. (nar. 6. 4. 1933).


Vzad << >> Vpred