Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 6. 1987)


Problém č. 1714

Piotr Novickyj a

Roman Fedorovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)


 

Problém č. 1715

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 1714: bKh1 Dc1 Va5 Vd5 Sd6 Sd7 Je1 Jf5 Pc2 e7 g2 (11), čKe4 Dd2 Vc8 Ve2 Jg1 Jh3 Pc4 d4 f2 h4 (10) – dvojťažka, 1715: bKh8 Dc7 Va4 Vb5 Sh7 Je5 Je8 Pd2 d5 e2 f6 (11), čKe4 Dg3 Sc8 Sd4 Jf5 Pb7 f4 g4 g7 h6 (10) – dvojťažka.

Výborné č. 1714 obsahuje niekoľko moderných tém, na objavenie ktorých si okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov treba všimnúť aj zdanlivé hry 1...d3, Jf4. Aj č. 1715 obsahuje okrem riešenia dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1698 (Beľčikov a Chramcevič) z 16. 4. 1987. Zdanlivé hry 1...d5, Vd5 2.J:d7, Je4 mat. Zvodník 1.D:d7? hr. 2.Je4 mat, 1...e:f6, b:a6 2.Dd6, D:c6 mat, viazne na 1...Ve5! Rieši 1.Jb6 hr. 2.Db4 mat, 1...K:b6, Kd6, Jd4 2.J:d7, Je4, D:d4 mat. Ruchlis a dobrý úvodník (M. Nemček, Vrútky). Vtipné zámeny obrán (L. Salai, Martin). Zámena obrán je vždy slušný výkon, tu umocnený jednotnosťou hry vo fázach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1699 (Gvozdják) z 16. 4. 1987. Zdanlivé hry 1...Vb6, Vc6, Vf2, Vf3, Vd6 2.Vb6, Vc6, Vf2, Vf3, Dd6 mat. Pokusy 1.Vf3?, Vf2?, Vc6? hr. 2.Vb6, Vc6, Vf2 mat, viaznu postupne na 1...V:f3!, V:f2+!, V:c6! Rieši 1.Vb6 hr. 2.Vf3 mat, 1...V:b6, Vf2+ 2.Vc6, Vc2 mat. Dvojnásobná recipročná zámena prvých a hrozbových ťahov s hrubými vyvráteniami zvodností (L. Salai, Martin). Nemožno uprieť autorovi, že by nevniesol nič nového do značne vyčerpanej témy bielej polobatérie strelec–veža–veža, ale je to tak málo, že pokojne možno uviesť viacerých predchodcov (napríklad i č. 1606 – Gorbatenko, Kopnin, Hlas ľudu, 22. 5. 1986) a ďalších (M. Nemček, Vrútky). Maty so zdanlivých hier sa v jednotlivých fázach menia na prvé ťahy a hrozby, naviac v riešení sa dva z nich zamenia. S využitím 4 ťahov (ale považujeme za rovnocenné biele i čierne) je možné vybrať z úlohy mnoho tém (napríklad Ruchlis v relácii riešenie–zdanlivé hry, Hannelius, Bannyj a možno i nejaké iné). Originálne využitia batérie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred