Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 7. 1987)


Problém č. 1716

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)

 


Problém č. 1717

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)

3 riešeniaKontrolná notácia: 1716: bKg8 Vd3 Vf3 Sb8 Jb1 Jf7 Pd5 e2 f6 (9), čKe4 Va3 Ve5 Sh3 Pc3 e7 g6 h6 (8) – dvojťažka, 1717: bKg2 Dh1 Vd4 Sd3 Jb5 Pc4 d6 e2 f5 (9), čKe5 Sg5 Pe3 e6 f6 g3 g4 h6 (8) – dvojťažka.

V č. 1716 si okrem riešenia všimnite aj tematický zvodník. Č. 1717 je spracované vo forme troch riešení (každé z nich budeme hodnotiť 2 bodmi) a nájdete v ňom trojfázovú zámenu dvoch matov po tematických obranách 1...e:f5, Sf4 v každej fáze s hodnotným strategickým obsahom.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1700 (Lobusov) z 23. 4. 1987. Zdanlivé hry 1...V:d7, S:d5 2.Sf6 (A), Sf2 (B) mat. Zvodník 1.J7b6? hr. 2.Sf6 (A) mat, viazne na 1...S:d5! Zvodník 1.J:f4? hr. 2.Sf2 (B) mat, viazne na 1...V:d7! Rieši 1.De2 hr. 2.De4 mat, 1...V:d7, S:d5 2.Sf2 (B), Sf6 (A) mat. Dombrovskisova téma s využitím zmeny násobnosti krytia hviezdicových polí čierneho kráľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dvojnásobná recipročná zámena prvých a hrozbových ťahov s hrubými vyvráteniami zvodníkov (L. Salai, Martin). Recipročná zámena kombinovaná s hrozbovými paradoxmi. Aj keď nie nové, predsa príťažlivé (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1701 (Kisis) z 23. 4. 1987. Zdanlivá hra 1...c:d4 2.D:d4 mat. Zvodník 1.Dh3? hr. 2.Je5 mat, 1...c:d4, Sd2 2.e4, V:d2 mat, viazne na 1...Se6! Zvodník 1.e4? hr. 2.Vf3 mat, 1...c:d4, Sd2 2.Dh3, V:d2 mat, viazne na 1...S:g4! Rieši 1.Vf3 hr. 2.Ve4 mat, 1...c:d4, Sd2, S:g4, 2.e:d4, Je5, Se4 mat. Zaujímavé využitie pôsobnosti strelcov v oboch skladbách (Ing. L. Langhoffer, Detva). Vydarená moderná dvojťažka (M. Nemček, Vrútky). Zámena funkcií ťahov Je5 a e4 + zámena matov. Napriek menšiemu počtu tematických variantov obsahovo bohatá skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred