Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 9. 1987)


Problém č. 1734

Viktor Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+2=10)


Problém č. 1735

Milan Nemček, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)Kontrolná notácia: 1734: bKb8 Df1 Ve2 Sd7 Ja8 Jb7 Pa3 d6 (8), čKa6 Jc4 (2) – dvojťažka, 1735: bKe7 Dh2 Vh3 Sa2 Sh8 Jf8 Pg7 (7), čKg8 Vc1 Se2 Pb3 c7 g6 (6) – dvojťažka.

Po č. 1732 (Kanonik: bKg1 Dd1 Sa4 Jc2 Pe2 (5), čKc3 Sh1 Pc5 g2 (4) – mat 2. ťahom) a č. 1733 (Subotić: bKa3 Dd6 Vd1 Sf8 Jg6 Jh3 Pd5 f6 g2 (9), čKd4 Pd3 (2) – mat 2. ťahom) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná hodnotnými knižnými cenami ďalšími dvoma súťažnými skladbami – dvojťažkami.

Riešenia problémov č. 1732–1735 môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1717 (Šedej) z 2. 7. 1987. 1. riešenie: 1.Df1 hr. 2.Ve4 mat, 1...e:f5, Sf4 2.D:f5, D:f4 mat. 2. riešenie: 1.Da1 hr. 2.V:g4 mat, 1...e:f5, Sf4 2.Ve4, Vd5 mat. 3. riešenie: 1.Dh5 tempo, 1...e:f5, Sf4 2.De8, Ve4 mat. Nekonvenčná Z–32–25. Vtipné je využitie matu Ve4 mat, ktorý sa vyskytuje ako hrozbový v prvom riešení a nájdeme ho ako mat v druhom a treťom riešení (M. Nemček, Vrútky). Z–32–25 s pasívnou hrou čierneho (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladby s viac riešeniami sa vyskytujú už častejšie. Táto je pre riešiteľa názornejšia ako "násilné" zvodníky (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1718 (Mlynka) z 9. 7. 1987. Zvodník 1.Vee4? (A) hr. 2.Vc8 mat, 1...Kf7 (a), D:e4 (b) 2.Vcc6 (B), V:e4 (D) mat, viazne na 1...Jc6! Zvodník 1.Vcc6? (B) hr. 2.Ve8 mat a 2.Vg6 mat, 1...Kf7 (a), D:c6 (c) 2.Ve4 (A), V:c6 (C) mat, viazne na 1...Dd5! Zvodník 1.Vec6? (C) hr. 2.Vg4 mat, 1...Kf7 (a), D:c6 (c) 2.Ve4 (D), V:c6 (B) mat, viazne na 1...Dd5! Rieši 1.Vce4 (D) hr. 2.Vg6 mat, 2.Ve8 mat a 2.Vf6 mat, 1...Kf7 (a), D:e4 (b) 2.Vc6 (C), V:e4 (A) mat. Inšpirácia z II. tematického turnaja martinského bulletinu MAT–PAT "biely kráľ je v šachu"; bohatší materiál – ešte bohatší štvorfázový obsah (L. Salai, Martin). Jedna z možností z mála vyťažiť veľmi mnoho (B. Moravčík, Banská Bystrica). Viac ako kráľ stojaci v šachu mi prekáža schematičnosť skladby (P. Gvozdják, Bratislava). Napriek istým nedostatkom vytvoril autor zaujímavé a originálne dielo ukazujúce možnú cestu hľadania nových myšlienok v prebádaných vodách modernej dvojťažky (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred