Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 11. 1987)


Problém č. 1754

Kristaps Viksna, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 1755

Stanislav Schullery, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: 1754: bKe6 Dh1 Vb3 Sb6 Jc4 Je3 Pd2 (7), čKd4 Vc5 Jb2 Je5 Pb7 c6 d3 e4 g6 (9) – dvojťažka, 1755: bKh4 Da4 Vd2 Vf8 Sc4 Se7 Jb2 Jg5 (8), čKe5 Dc6 Vb5 Sh8 Jc7 Je2 Pd7 f4 f5 g2 g3 (11) – dvojťažka.

V č. 1754 si všimnite štyri tematické zvodníky, ktoré sa objavia ako maty v riešení. Č. 1755 obsahuje dvojitú tematickú hrozbu vo zvodníku a riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1735 (Nemček) z 3. 9. 1987. Zvodník 1.Vd3? (A) hr. 2 Dh7 mat, 1...Vh1 (a) 2.S:b3 (C) mat, viazne na 1...Sh5! (b). Zvodník 1.Vc3? (B) hr. 2.Dh7 mat, 1...Sh5 (b) 2.S:b3 (C) mat, viazne na 1...Vh1! (a). Rieši 1.V:b3 hr. 2.Dh7 mat, 1...Vh1 (a), Sh5 (b) 2.Vd3 (A), Vc3 (B) mat. Prvý ťah bieleho je nápadný nad "cenu obsahu skladby" (L. Salai, Martin). Často spracovaná téma a aj lepšie konštrukčne! Biela Dh2 je len hrozbová figúra (P. Gvozdják, Bratislava). Ani trochu "knokautovaný" úvodník neuberá skladbe na veľmi vysokej úrovni, okrem zámeny funkcií ťahov Vc3 a Vd3 zaujme účelná konštrukcia vo vzdušnej pozícii, všetko zapadá do seba ako hodinový strojček (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie ďalších riešiteľov: 109b: J. Luky, J. Majerčák a Ing. S. Šuhajda, 107b: Z. Michalčák, MUDr. M. Trubač a M. Vajda, 105b: MUDr. J. Földesi, Z. Modlitba a J. Žatko, 104b: K. Henc, 103b: Ing. L. Langhoffer, 102b: M. Borik, P. Filippi, Ing. L. Krump, B. Moravčík a M. Svrček, 100b: Ing. S. Tallová, 99b: P. Beňovič, 96b: Ing. A. Bidleň, 92b: Ing. M. Fiala a V. Moravčík, 91b: S. Brňák, 90b: J. Krošlák, 89b: J. Nízky, 87b: K. Suchár a J. Tomanička, 86b: M. Méri a J. Svoboda, 84b: M. Grodovský, 82b: P. Gažovčiak, 79b: E. Gajdoš, 78b: P. Szigeti, 66b: T. Mihalik, 64b: Ing. J. Pilár a R. Sitár, 60b: A. Balušák a Fr. Bauer, 58b: J. C. Benítez, 54b: P. Osrman, 53b: Z. Teuschel, 48b: V. Bilka, 44b: V. Jaroš a P. Mikluš, 36b: Ľ. Gocník, 34b: M. Košičár, 32b: P. Durst a P. Mojžiš, 30b: Fr. Lencsés a Š. Vincze, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred