Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 11. 1987)


 

Problém č. 1756

Jevgenij Permiakov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+2=11)


Problém č. 1757

Jurij Antonov a

Sergej Burmistrov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 1756: bKg2 Dd7 Vg4 Sc2 Jf5 Jh6 Pe6 g3 g6 (9), čKh5 Va4 (2) – dvojťažka, 1757: bKe7 De8 Vb5 Vc1 Sb4 Sh1 Pa2 b6 c2 e2 e3 (11), čKc4 Vb1 Sa6 Jh2 Pb7 c5 f7 (7) – dvojťažka.

V č. 1756 si treba všimnúť v dvoch tematických zvodníkoch a riešení prvé ťahy a hrozbu. Aj č. 1757 obsahuje dva zvodníky a riešenie, pričom hrozba z každej fázy sa objaví aj ako mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1736 (Močalkin) z 10. 9. 1987. Zvodník 1.Da1? hr. 2.Jb4 (A) mat a 2.Je7 (B) mat, 1...S:e5, Vd4 2.D:e5, D:d4 mat, viazne na 1...Vb2! Zvodník 1.Vg4? hr. 2.Se4 mat, 1...S:e5, Vd4 2.Jb4 (A), V:d4 mat, viazne na 1...Sf4! Rieši 1.Vb4 hr. 2.Se4 mat, 1...S:e5, Vd4 2.Je7 (B), V:d4 mat. Plošný obsah (L. Salai, Martin). Kombinácia Zagorujkovej témy a zámeny funkcie ťahov bJc6 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavá odroda "Ruchlisa". Hrozbové maty zo zvodnostnej fázy 1.Da1? Vb2! sú rozložené do zvodníka 1.Vg4? Sf4! a riešenia. Pekne pôsobia motivované vyvrátenia zvodníkov (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1737 (Gorbatenko) z 10. 9. 1987. Zvodník 1.Jf5? hr. 2.Dc1 mat, 1...Vb6 2.Jc6 mat, viazne na 1...V:f5! Zvodník 1.Je6? hr. 2.Dc1 mat, 1...Vf1 2.Jf3 mat, viazne na 1...V:e6! Zvodník 1.Jf3? hr. 2.Dc1 mat, 1...V:f3, Vb6 2.Jf5, Je6 mat, viazne na 1...Vh1! Rieši 1.Jc6 hr. 2.Vc1 mat, 1...V:c6, Vf1, Vh1 2.Je6, Jf5, V:e3 mat. Štvorfázová batériová mozaika zámeny matov a obrán (L. Salai, Martin). Zaujímavá tematika s trochu nesúrodými vyvráteniami (P. Gvozdják, Bratislava). Dojem kazia hrubé vyvrátenia zvodníkov i symetria (M. Nemček, Vrútky). Zámena 1. a 2. ťahov, aj rozložená zámena matov, ale zámena obrán medzi III. a IV. fázou je len fiktívna, chýba antiduálový motív, ktorý pri zámene obrán musí byť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred