Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 2. 1988)


Problém č. 1780

Nicolae Lentza, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 1781

Nicolae Lentza, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1780: bKh5 Dg5 Sa7 Jb4 Jf4 Pb2 c5 d3 e5 g6 h6 (11), čKd4 Da2 Vc1 Vc7 Sh2 Jg1 Pe2 e3 (8) – dvojťažka, 1781: bKd1 Db8 Vd8 Vg5 Sd7 Ja4 Jg4 Pb7 d2 f4 h5 (11), čKd3 Vd4 Pa3 b6 c4 e4 f6 g3 h6 (9) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby sú predposlednými dvoma súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá skončí v nasledujúcej rubrike. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme o 2 týždne, dňa 25. februára 1988.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1757 (Antonov a Burmistrov) z 19. 11. 1987. Zvodník 1.a4? hr. 2.D:f7 (A) mat, 1...S:b5, c:b4 2.D:b5, Dc8 mat, viazne na 1...V:b4! Zvodník 1.Kd6? hr. 2.Sd5 (B) mat, 1...S:b5, c:b4 2.De4, Vc5 (C) mat, viazne na 1...Jf3! Rieši 1.c3 hr. 2.V:c5 mat, 1...S:b5, c:b4, V:b4 2.D:f7 (A), Sd5 (B), c:b4 mat. Cyklus nie je ucelený (M. Nemček, Vrútky). Bohatá a hodnotná skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Biela Vc1 je "žalobaba" (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1758 (Libiš) z 26. 11. 1987. Pokusy 1.e:d3?, e3?, e:f3? viaznu postupne na 1...c3!, J:e1!, Jf1! Rieši 1.e4 hr. 2.Dd2 mat, 1...c3, J:e1, Jf1, D:e1, Sc1(c3) 2.V:d3, Je3, S:f3, Dc2, Jc3 mat. Príjemný výlet do starších čias, aký v dobe "moderností za každú cenu" osvieži (B. Moravčík, Banská Bystrica). Albino s rozsiahlym príbuzenstvom – napríklad martinský Mat–pat č. 12/87, problémy č. 459–461 (M. Nemček, Vrútky). Albino nie nové, ale nie zlé (P. Gvozdják, Bratislava). Solídne spracované albino s jednotnou motiváciou blokovania matového poľa v pokusoch s menej vyťaženou bDf2 (M. Borik, Bánovce nad Bebravou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred