Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 2. 1988)


Problém č. 1782

Leonid Kubbeľ, ZSSR

I. cena

Deutsche Schachzeitung 1908

Mat 5. ťahom (8+3=11)


 

Problém č. 1783

Leonid Kubbeľ, ZSSR

Zadači i etjudy 1927

Biely remizuje (3+4=7)Kontrolná notácia: 1782: bKh4 Sf8 Jg2 Pb5 d3 d5 f3 g5 (8), čKf5 Pd4 g6 (3) – päťťažka, 1783: bKh5 Dd1 Pc2 (3), čKc5 Sd4 Jh1 Pg2 (4) – biely ťahá a vynúti si remízu.

Dnešnými dvoma skladbami končí aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž (mená autorov a prameň prvého uverejnenia uvedieme pri riešení oboch skladieb). Päťťažku budeme hodnotiť 5 a štúdiu 4 bodmi. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou vypíšeme v nasledujúcom Šachovom okienku, dňa 25. februára 1988.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1759 (Kirilov) z 26. 11. 1987. Zvodník 1.Ja4? tempo, 1...J:b4 2.d3 mat, viazne na 1...J:e7! Zvodník 1.Jd1? tempo, 1...J:e7 2.Da1 mat, viazne na 1...J:b4! Zvodník 1.Da1? tempo, 1...J:b4, J:e7 2.Ja4, Jd1 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.Vg5? tempo, 1...J:b4 2.Dh8 mat, viazne na 1...Je7! Zvodník 1.Vg3? tempo, 1...J:e7 2.Dh8 mat, viazne na 1...J:b4! Rieši 1.Dh8 hr. 2.Vg4 mat, 1...J:e7, J:b4, Kd4, Jf3+ 2.Vg3, Vg5, V:d4, J:f3 mat. Výborná a originálna dvojťažka s témou výmeny bielych ťahov, ale aj s "modernými nedostatkami" ako sú duály vo zvodníkoch a nehrajúca figúra v riešení (P. Gvozdják, Bratislava). Dvakrát Banného téma, ale skladba na mňa pôsobí samoúčelne (B. Moravčík, Banská Bystrica). Šesť fáz, ale riešenie zdá sa byť najslabšou (M. Nemček, Vrútky). Úvodníkové témy, ale vyvrátenia nie sú práve najlepšie (M. Borik, Bánovce nad Bebravou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Práve sme všetkým naším skladateľom a riešiteľom rozoslali našu už pravidelnú štvorstrannú prílohu Šachového okienka, v ktorej okrem iných materiálov nájdete aj definitívny výsledok XVIII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1988. Ak sme na niekoho zabudli, radi mu prílohu na požiadanie zdarma zašleme. Ako píšeme na inom mieste tejto rubriky, dátum novej dlhodobej riešiteľskej súťaže je posunutý o týždeň, na 25. 2. 1988.


Vzad << >> Vpred