Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 5. 1988)


 

Problém č. 1804

Unto Heinonen, Fínsko

I. cena

Heinonen JT, 1972

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 1805

Jevgenij Gavrilov a

I. Teslja, ZSSR

Podľa U. Heinonena (č. 1804)

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 1804: bKd1 Vc4 Vh4 Sf1 Sg1 Jg3 Jg4 Pc2 c5 f5 g6 (11), čKd5 Sa5 Ja6 Pb5 c6 d2 e7 g7 (8) – dvojťažka, 1805: bKh1 Ve4 Vh3 Sa1 Sb1 Ja3 Ja4 Pb5 e3 e5 (10), čKd5 Sa7 Sa8 Jf6 Jg6 Pb6 c7 e6 (8) – dvojťažka.

V oboch skladbách nájdete okrem riešenia aj tri tematické zvodníky, v ktorých si všimnite aj hrozbu. Autori č. 1805 vychádzali z č. 1804. Má táto skladba "nárok" na existenciu?

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1782 (Kubbeľ) z 18. 2. 1988. 1.Kg3 tempo, 1...K:g5 2.Sg7 Kf5 3.Kh4 g5+ 4.Kh5 g4 5.f:g4 mat, 2...Kh5 3.Kf4 g5+ 4.Kf5 g4 5.f:g4 mat, 1...Ke5 2.Jf4 Kf5 3.Je6 Ke5 4.f4+ K:d5 5.Jc7 mat. Duál po 4...Kf5 5.Jg7 mat a 5.J:d4 mat nepokladáme za škodlivý, lebo nejde o modelový mat a preto ho ani nebodujeme. Pekná skladba českej školy s troma modelovými matmi, z toho prvé dva sú echové (M. Nemček, Vrútky). Príjemná mnohoťažka (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

Riešenie problému č. 1783 (Kubbeľ) z 18. 2. 1988. Nejde hneď 1.Kh4? g1D 2.D:g1 S:g1 3.Kh3 Se3! 4.Kg2 Jf2 5.Kf3 6.Kd4 c3+ 7.Kd4 a čierny ľahko vyhrá. Preto 1.c3! Se3! (iné obrany sú slabšie: 1...S:c3 2.Dg1+; 1...g1D 2.D:d4+ D:d4 3.c:d4 a biely remizuje; 1...Sf2 2.Kg4 g1D+ 3.D:g1 S:g1 4.Kh3 (f3) a biely remizuje – kto uviedol len tieto obrany, získal iba 1 bod) 2.Kh4! (nejde 2.Kg4? Jf2+! a ani 2.Dg4 g1D 3.D:g1 S:g1 4.Kg4, pretože čierny má niekoľko možností, ako zachrániť obe ľahké figúry) 2...g1D 3.D:g1 S:g1 4.Kh3 Se3 5.Kg2 Jf2 6.Kf3 Jd1 7.Ke2 a biely remizuje, lebo dobyje jednu ľahkú figúru. Jednoduchý motív dobytia ľahkej figúry (M. Nemček, Vrútky). Vtipná miniatúrna štúdia s opakovaným motívom dvojitého napádania čiernych figúr (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (1732–1767 a 1770-1783) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred