Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 7. 1988)


Problém č. 1828

Pascal Di Scala, Francúzsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 1829

Pascal Di Scala, Francúzsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 1828: bKd8 Db2 Vd5 Vf3 Sc4 Jg1 Jh1 Pe3 (8), čKe4 Vd3 Sd2 Ja1 Jd1 Pb4 d4 f7 h4 (9) – dvojťažka, 1829: bKc8 Dc1 Vc5 Sd8 Se6 Jf2 Jg1 Pb4 f5 g3 (10), čKd4 Dh5 Sc2 Sg7 Ja5 Pc3 e5 f3 h6 (9) – dvojťažka.

V oboch "oddychových skladbách" od staršieho francúzskeho autora nájdete spracovanú klasickú tému.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1804 (Heinonen) z 5. 5. 1988. Zvodník 1.Sd4? hr. 2.Je3 mat, viazne na 1...J:c5! Zvodník 1.Je4? hr. 2.Vd4 mat, viazne na 1...b:c4! Zvodník 1.Vf4? hr. 2.Sg2 mat, 1...J:c5 2.Vd4 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.Je2 hr. 2.Jf4 mat, 1...J:c5, b:c4, e5, K:c4 2.Vd4, Sg2, Je3, Jf6 mat. Vydarený cyklus v metamorfózach hrozieb a tematických matov vo vzťahu k neúčinným a účinným obranám čierneho (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1805 (Gavrilov a Teslja) z 5. 5. 1988. Nejde 1.Vh2? Jf4! Zvodník 1.Sd4? hr. 2.Jc3 mat, 1...J:e4 2.Sa2 mat, viazne na 1...J:e5! Zvodník 1.Vb4? hr. 2.Sa2 mat, 1...J:e5 2.Vd4 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.Jc4? hr. 2.Vd4 mat, 1...c5 2.Jc3 mat, viazne na 1...K:e4! Rieši 1.Jc2 hr. 2.Jb4 mat, 1...J:e5, c5, J:e4 2.Vd4, Jc3, Sa2 mat. Skladba je dôkazom toho, že hľadanie schém pre viacnásobné spracovanie tém nie je jednoduché (B. Moravčík, Banská Bystrica). Obsah skladby č. 1805 je chudobnejší, je to akýsi odvar z č. 1804 (K. Henc, Brno). Skladba č. 1805 je plagiátom skladby č. 1804: úvodník, hrozba a všetky 4 cenné hry v č. 1805 sa zhodujú s č. 1804. Táto skladba je iba o jednu cennú hru bohatšia (Ing. M. Fiala, Kladno). Len kozmetická úprava č. 1804. Hlavný obsah je naprosto totožný. Skladba má sotva právo na vlastnú existenciu (M. Nemček, Vrútky). Hoci nová úloha znamená len minimálne zlepšenie, netreba takýto postup odmietať. Ide v podstate o zdokonalenie myšlienky. Čo by sa však malo rozlíšiť, je nárok na existenciu a nárok na vyznamenanie (P. Gvozdják, Bratislava). Ťažko zlepšovať vynikajúce – prvenstvo zostáva len Heinonenovi (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred