Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 7. 1988)


Problém č. 1826

Henk Prins, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1827

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 1826: bKh8 De2 Vd1 Vf8 Sg3 Sh1 Je3 Jf2 Pc3 f5 h7 (11), čKe5 Dd2 Ve1 Vf3 Sc1 Jf4 Jg1 Pc5 d6 (9) – dvojťažka, 1827: bKa1 Dg2 Ve5 Vf2 Sd1 Sh8 Jc6 Jd6 Pb4 (9), čKc3 Da8 Vb7 Vh4 Sc4 Jg5 Pa2 d3 h6 (9) – dvojťažka.

V č. 1826 je spracovaná recipročná zámena dvoch matov vo forme zvodníka a riešenia. V č. 1827 nájdete zase zámenu hier spracovanú v troch fázach vo forme dvoch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1801 (Bohdanov) z 21. 4. 1988. Zvodník 1.Sb4? hr. 2.Jb6 (A) mat, 2.Je5 (B) mat a 2.e3 (C) mat, viazne na 1...Sc2! Zvodník 1.Se3? hr. 2.Jb6 (A) mat a 2.Je5 (B) mat, viazne na 1...Sf5! Rieši 1.Sd4 hr. 2.Jb6 (A) mat, 1...Sc2, Sf5 2.Je5 (B), b3 (C) mat. Existencia bJe8 napovedá riešenie (M. Nemček, Vrútky). "Ubúdanie hrozieb" a zámena funkcie ťahov čierneho (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1802 (Oltean) z 28. 4. 1988. Pokusy 1.c4?, e4?, Sc4? viaznu postupne na 1...Jf4+!, Jf4!, Sc6! Rieši 1.Sd3 hr. 2.Jg4 mat, 1...Sg7, Jg7, Jf4+ 2.Db8, Dh2, e:f4 mat. Schematické (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1803 (Murárasu) z 28. 4. 1988. Zdanlivé hry 1...f3, g2 2.Ve4, V:g2 mat. Zvodník 1.Ve4? hr. 2.Je3 mat, viazne na 1...g2! Zvodník 1.Vg2? hr. 2.Jh2 mat, viazne na 1...f3! Zvodník 1.Je4? tempo, 1...f3, g2 2.Je3, Jh2 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Jf3 tempo, 1...d5, g2, K:f3 2.Je5, J3h2, Dh5 mat. Núdzovka s dobrým riešením (L. Salai, Martin). Riešenie 1.Je4? by bolo lepšie (M. Nemček, Vrútky). Zložitý mechanizmus zámen matov a prvých a druhých ťahov v mereditke. Pekný výkon (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred