Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 7. 1988)


Problém č. 1824

Radu Dragoescu, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+4=12)


Problém č. 1825

Michail Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+12=25)Kontrolná notácia: 1824: bKa4 Da1 Va5 Vh4 Sc6 Sd4 Je4 Pd2 (8), čKc4 Vd3 Vd8 Jb3 (4) – dvojťažka, 1825: bKd1 Dh8 Vb3 Ve1 Sc5 Sh3 Ja4 Jh4 Pf2 f5 g2 g3 g5 (13), čKe4 Da6 Vd6 Vh2 Se6 Je2 Pb5 d3 d4 d5 e5 g4 (12) – dvojťažka.

V č. 1824 je spracovaná totálna zámena dvoch obrán vo forme riešenia a zdanlivých hier 1...V3:d4, J:d4. V č. 1825 zase nájdete trojfázovú zámenu matov typu Z–32–46 spracovanú vo forme dvoch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1799 (Petite) z 14. 4. 1988. Zvodník 1.Ve2? (A) hr. 2.Se7 mat, viazne na 1...Vc7! Zvodník 1.Ve3? (B) hr. 2.Se7 mat, viazne na 1...Vb7! Rieši 1.Dh2 hr. 2.Se7 mat, 1...Vb7, Vc7 2.Ve2 (A), Ve3 (B) mat. Jedna z obmien Banného témy bez väčších ambícií (M. Nemček, Vrútky). Neoriginálna téma v neoriginálnej schéme (P. Gvozdják, Bratislava). Súdobé využívanie funkcie ťahov bieleho v úvodníku a tematickom mate v sprievode rovnako účelových ťahov čierneho v účinnej a neúčinnej obrane. Dobrý zámer (L. Salai, Martin). Pred 20-timi rokmi by skladba bola zaujímavá, dnes je to len opakovanie dávno známeho (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1800 (Mlynka) z 21. 4. 1988. Zvodník 1.Ve8? tempo, 1...K:d1, Kd3 2.Sb3, Sf5 mat, viazne na 1...S:b7! Zvodník 1.Sd5? tempo, 1...K:d1, Kd3 2.Sf3, Sc4 mat, viazne na 1...S:b7! Rieši 1.Sd7 tempo, 1...K:d1, Kd3, S:b7 2.S:g4, S:b5, S:b5 mat. Zagorujko v málo vídanom podaní, kde tematické ústupové polia sú v každej fáze uvoľnené iným spôsobom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Objavná trojfázová zámena dvoch matov na ťahy čierneho kráľa (L. Salai, Martin). Veľmi jednotná zámena dvoch matov (M. Nemček, Vrútky). Veľmi svieža a harmonická trojfázová zámena. Jediné, čo by sa snáď dalo skladbe vyčítať je rovnaké vyvrátenie oboch zvodníkov (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred