Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 7. 1988)


Problém č. 1822

Alexandr Caplin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 1823

Jorge Kapros, Argentína

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 1822: bKd6 Va2 Se1 Sf5 (4), čKd4 Pc4 e3 (3) – dvojťažka, 1823: bKa6 Dh1 Sf6 Sg4 Jb6 Jg2 Pb4 c2 e6 g3 (10), čKe4 Vb1 Vh8 Pa3 a7 c3 d5 d6 (8) – dvojťažka.

V miniatúrke č. 1822 si všimnite okrem riešenia aj tri tematické zvodníky. Zaujímavé je aj č. 1823 z ďalekej Argentíny, spracované vo forme zvodníka a riešenia.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1797 (Piľčenko) zo 7. 4. 1988. Zvodník 1.Jd3? hr. 2.Je8 mat, 1...Je6 2.Jf5 mat, viazne na 1...V:e2! Zvodník 1.Jg6? hr. 2.Jf5 mat, 1...Jd5 2.Je8 mat, viazne na 1...Vf2! Rieši 1.J:c6 hr. 2.V:f6 mat, 1...V:e2, Vf2, K:c6 2.Jf5, Je8, Db6 mat. Moderna s využitím súhry hrozbových a tematických matov s účinnými a neúčinnými obranami (L. Salai, Martin). Hanneliusova téma podaná možno v novej schéme, ale obsahovo nijak neobohatená (P. Gvozdják, Bratislava). Moderné, ale s konštrukčnými nedostatkami, ako sú nepripravenosť matu po 1...K:e5, branie poľa vo zvodníkoch a čiastočne i symetria (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1798 (Mihalčo) zo 14. 4. 1988. Zvodník 1.Dc7? tempo, 1...Kd4, Ke6 2.Dd6, Sc4 mat, viazne na 1...f4! Zvodník 1.Sc4+?, 1...Ke4, Ke5 2.De3, Ve2 mat, viazne na 1...K:c4! Zvodník 1.Vf2? tempo, 1...Ke5 2.V:f5 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.S:f5 tempo, 1...Kc4, Ke5 2.Se6, Dc5 mat. Načo je v tejto skladbe bVg2? Bez nej by predsa vychádzali tie isté varianty, veža je celkom pasívna a neekonomická (K. Henc, Brno). Bez bVg2 by dve fázy odpadli, ale s ňou je skladba sotva lepšia. To je však vec autora. Inak pekne pôsobia varianty z riešenia a zvodník 1.Dc7? (M. Nemček, Vrútky). Známy materiál (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred