Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 4. 1988)


Problém č. 1796

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 1797

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 1796: bKa2 De3 Va6 Vh5 Sa7 Sd7 Jg4 Jh3 Pb3 c2 c5 f6 (12), čKd5 Sc3 Se4 Jb8 Jg6 Pd3 d6 e7 f5 (9) – dvojťažka, 1797: bKf7 Dd8 Vd1 Vh6 Sh1 Je5 Jg7 Pa5 c4 e2 (10), čKd6 Va7 Vg2 Sd7 Jd4 Jf6 Pc5 c6 g4 (9) – dvojťažka.

V č. 1796 si okrem riešenia všimnite aj tri tematické zvodníky. Vo výbornom č. 1797 si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodníkoch, ktorá sa objaví ako mat v riešení.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1773 (Killgus) z 14. 1. 1988. 1.Jd2 hr. 2.Jf3 mat, 1...Sd5, Vf5, Sd1 2.Jd7, Jg6, Jc4 mat. Dve blokovania na dvojťažku veľmi málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Len opatrný výber prvého ťahu bez hlbšej motivácie (L. Salai, Martin). Zložené blokovanie polí, ale len dvakrát, čo je na 18 kameňov málo (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1774 (Petrović) z 21. 1. 1988. Zdanlivé hry 1...Je4, Da7 2.De6, Dg2 mat. Zvodník 1.J:f5? hr. 2.Vd4 mat, 1...Je4, Da7 2.J:e7, e4 mat, viazne na 1...e5! Zvodník 1.J:b5? hr. 2.Vd4 mat, 1...Je4, Da7 2.Jc7, b:c4 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.Je6 hr. 2.Vd4 mat, 1...Je4, Da7 2.Jc7, D:f5 mat. Štvorfázová zámena dvoch matov vždy s využitím poloväzby (L. Salai, Martin). Štvorfázová zámena dvoch matov. V každom z ôsmich tematických variantov je využitá väzba čiernej figúry. Rovnaké vyvrátenie oboch zvodníkov je len nepatrnou škvrnou na krištáľovom spracovaní témy poloväzby. Ocenenie je zaslúžené (M. Nemček, Vrútky). Presvedčivý víťaz turnaja. Štvorfázová zámena dvoch matov s využitím kompletnej poloväzby, pričom každý variant má čistý poloväzbový motív. Poloväzba je teda 4-krát kompletná a 8-krát čistá. Autor vychádzal z trojfázovej predlohy M. Parthasarthyho (The Problemist 1966), avšak taskové spracovanie plne oprávňuje existenciu skladby. Napriek mimoriadnej náročnosti je umelecké stvárnenie veľmi efektné. Treba poznamenať, že pri rekordoch je rovnaká účinná obrana zanedbateľná. Perfektnosť konštrukcie spočíva v spôsobe, akým sa zamedzuje uplatnením škodlivého motívu priameho zrušenia krytia. V jazdcovom variante sa tento antiduálový motív v každej fáze zamieňa. Téma Z–42–28 (Prof. K. Mlynka, Zlaté Moravce, medzinárodný rozhodca FIDE – rozhodca IX. medzinárodného tematického turnaja v skladaní dvojťažiek – Hlas ľudu 1977). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred