Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 6. 1988)


 

Problém č. 1820

Ing. Vladimír Bušík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 1821

Michail Chramcevič a

Stepan Cyrulik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 1820: bKh7 Vb4 Ve6 Sa3 Jh8 Pf7 (6), čKf8 Db6 Vb8 Pe7 (4) – dvojťažka, 1821: bKh1 Dg7 Va8 Vf5 Sa5 Sd5 Jd2 Jd3 Pb2 (9), čKa1 Vf6 Se7 Se8 Jg6 Pa4 (6) – dvojťažka.

V mereditke č. 1820 si okrem riešenia všimnite aj dva tematické zvodníky. Vo výbornom č. 1821 je vo forme zvodníka a riešenia spracované cyklické striedanie 1. ťahu, hrozby a variantového matu (ABC–BCA).

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1795 (Gorbatenko) z 31. 3. 1988. Zvodníky 1.Jd7? Jd6?, Ja6? Jb6? viaznu postupne na 1...Vc5!, Vb5!, Vc5!, Vd4! Rieši 1.Jc6 hr. 2.Jd6 mat, 1...Vb5, Va5, Df6+, Dg7+, Vd8 2.Jb6, Ja7, S:f6, S:g7, S:e5 mat. Zásluhou polobatérie dosiahnuté zámeny hier i zámeny funkcie ťahov, ale celé to na mňa pôsobí akosi formálne (B. Moravčík, Banská Bystrica). S originalitou to bude asi poslabšie (M. Nemček, Vrútky). Starý námet, kde jediným prínosom je väzba čDe5, ktorá sa využije pri vyvrátení zvodnosti (P. Gvozdják, Bratislava). Táto biela batéria je už mnohokrát využitá – na originalitu nemá šancu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1796 (Bakcsi) z 7. 4. 1988. Zvodník 1.Jhf2? hr. 2.D:e4 mat, 1...Se5, e5, Se~ 2.c4, V:d6, Se6 mat, viazne na 1...Je5! Zvodník 1.Va4? hr. 2.D:e4 mat, 1...Se5, Je5, Se~ 2.c4, Jf4, De6 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.Jgf2 hr. 2.D:e4 mat, 1...Se5, Je5, e5, Se~, Ke5 2.c4, Jf4, V:d6, Se6, V:f5 mat. Jemne modelované zvodníky v súzvuku obranných a samoškodiacich motívov (L. Salai, Martin). Elegantne spracovaná Levmanova téma. Dojem by bol lepší, keby vo zvodníku 1.c:d3? nebolo dvojitej hrozby 2.D:e4 mat a 2.d:e4 mat (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred