Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 6. 1988)


Problém č. 1818

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+5=17)


Problém č. 1819

Imants Kisis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 1818: bKg2 Df1 Vb6 Ve8 Sa3 Jb5 Jf3 Pc6 d2 d6 f2 g4 (12), čKd5 Jc5 Pa4 c4 f6 (5) – dvojťažka, 1819: bKf4 De6 Vh3 Sa2 Jc5 Jd5 Pb4 b5 e5 f2 g5 (11), čKd4 Da6 Va7 Jb2 Jf5 Pa3 c3 c6 e7 g6 (10) – dvojťažka.

V č. 1818 sa hrozba z dvoch tematických zvodníkov objaví ako mat v riešení. V č. 1819 možno nájsť tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1792 (Shire) z 24. 3. 1988. 1.Da7! hr. 2.Da6 mat, 1...Jc7, Jc5, Jd4, Jd2, Je3, Dd6(c5, h7+), Db4 2.Jf4, Jb4, Jb2, V:d2, D:e3, Sh3, J:b4 mat. Trojnásobný antiduál po ťahoch čJe6 a dvojnásobný po ťahu čJf1, motivačne však neucelené (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1793 (Antonov a Burmistrov) z 24. 3. 1988. Nejde 1.Vf5? Jf4! Zvodník 1.e3? tempo, 1...J~, Je3 (B) 2.Vf4 (A), d3 (C) mat, viazne na 1...Jf6! Rieši 1.Vf3 tempo, 1...J~, Jf4 (A) 2.d3 (C), Vee3 (B) mat (1...Kd4, c4 2.Vf4, D:d5 mat). Cyklus polí ako formálna téma sa skôr javí nie ako vrchol, ale iba doplnok celkom slušného strategického i novostrategického obsahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Len priemerný výkon (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1794 (Ďačenko) z 31. 3. 1988. Zdanlivé hry 1...Se5, Kc2 2.Sb1, D:e2 mat. Pokusy 1.S:d4?, Df3?, Dd5?, Ve8? viaznu postupne na 1...f~!, d:e3!, Kc2!, Se5!, Rieši 1.Jcd2 tempo, 1...Se5, Kc2, K:e3, d:e3 2.D:e2, Sb1, Df3, Sb1 mat. Dobrá recipročná zámena obohatená o hrozbové paradoxy (M. Nemček, Vrútky). Pokus o modernosť úlohy. Postráda však jednotiaci prvok, a tak sa "rozpadáva" (P. Gvozdják, Bratislava). H – paradox, D – paradox, k tomu Z–22–22 a to všetko so 14 kameňmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Originálna moderná skladba s nepredvídanou vzájomnou zámenou matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred