Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 3. 1988)


 

Problém č. 1792

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 1793

Jurij Antonov a

Sergej Burmistrov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: 1792: bKh1 Db8 Vg2 Vg4 Sg5 Sg8 Ja4 Jd5 Pb7 f3 (10), čKd3 De7 Sf6 Je6 Jf1 Pd7 g3 (7) – dvojťažka, 1793: bKe1 Dd6 Vb5 Vf7 Pb3 d2 e2 e5 g4 (9), čKe4 Jd5 Pb4 b6 c5 (5) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1792 nájdete spracovanú klasickú tému, v č. 1793 si nezabudnite všimnúť aj tematický zvodník a cyklus polí ABC–CAB.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1767 (Krivenko) z 22. 12. 1987. Zvodník 1.Ve3? hr. 2.Df3 mat, 1...g4 2.De5 mat, viazne na 1...Kf5! Zvodník 1.De2? hr. 2.Vf6 mat. 1...Kf5 2.De5 mat, viazne na 1...g4! Rieši 1.Jc5 tempo, 1...Kf5, g4, d4 2.Df3, Vf6, Jd3 mat. Nenáročná milá súhra bielych kameňov "prichutená" aj zámenou funkcie ťahov (L. Salai, Martin). Pekná 10-kameňovka, i keď úvodník je proti zásadám konvencie (M. Nemček, Vrútky). Dombrovskis v mereditke s pridanou rozloženou zámenou hier. S daným materiálom výborný výkon (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1768 (Fabel) z 29. 12. 1987. Ak by bol biely na ťahu, dal by 1.0-0-0 mat. Z malej retrográdnej analýzy ľahko zistíme, že čierny posledný ťah kráľom nemohol urobiť (bol by v šachu) a svojimi figúrami tiež nie, lebo by pred týmto ťahom musel byť vždy biely kráľ v šachu. Na ťahu je preto čierny a dáva 1.Df1 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Droppan, Tekovská 1, 934 01 Levice.

Riešenie problému č. 1769 (Fabel) z 29. 12. 1987. Pretože bieli pešiaci sú v základnom postavení, čierny kráľ sa na a2 mohol dostať len cez 1. horizontálu. Na ťahu je preto čierny: 1.c6 b4 2.Ka3 Va1 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Karel Henc, náměstí 28. října 12, 602 00 Brno.


Vzad << >> Vpred