Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 3. 1988)


Problém č. 1790

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)


Problém č. 1791

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)Kontrolná notácia: 1790: bKf7 De6 Ve2 Vf2 Sg8 Ja5 Jb3 Pc2 c5 e5 f5 g3 (12), čKe4 Vf4 Sd4 Jb1 Je3 Pb2 c6 c7 f3 f6 g4 (11) – dvojťažka, 1791: bKh4 Dc8 Vd1 Vf5 Se5 Jf3 Jf4 Pb5 c3 e2 g5 (11), čKe4 Sg1 Sh1 Jd3 Jh8 Pc6 d4 e3 g3 g6 h2 (11) – dvojťažka.

V č. 1790 si všimnite hrozbu v riešení a dva tematické zvodníky. V č. 1791 sa maty zo zdanlivých hier 1...g:f5, S:f3 objavia ako hrozby v troch tematických zvodníkoch.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1765 (Borik) z 17. 12. 1987. Zvodník 1.Da5? hr. 2.Dc7 mat, viazne na 1...Vb6! Zvodník 1.Df2? hr. 2.Df6 mat, viazne na 1...Sf4! Rieši 1.Dc3 hr. 2.Dd4 mat, 1...Vb6(V:a6), Sf4(S~) 2.Dc7, Df6 mat. Zaujímavá motivácia hry čierneho (M. Nemček, Vrútky). Veľmi jednotne podaná Dombrovskisova téma. Zdá sa, že z autora bude veľmi originálny skladateľ (P. Gvozdják, Bratislava). Sympatický zámer autora zoslabujú nie jednoznačne ľubovoľné tematické obrany. Úvodník na "ohniskové" pole bielej dámy je riešiteľsky samozrejmý (L. Salai, Martin). Dombrovskisova téma s nádhernou analógiou dvoch hier s motivačným zameraním úloh veží a strelcov. Klasický princíp duality motívov, hra by ozdobovala špičkový pomocný mat, v dvojťažke nezvyklé. Klobúk dolu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1766 (Svedberg) z 22. 12. 1987. Zvodník 1.Df3? hr. 2.J:b1 (A) mat, 1...Sf7 2.J:c5 (B) mat, viazne na 1...Vb2! Rieši 1.J:c5 hr. 2.Jc~ mat, 1...Sf7 2.J:b1 (A) mat. Duál po 1...Va1 2.Ja4 mat a 2.b:c4 mat nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Okatý šach bielemu kráľovi (1...V:b3+) a konštrukčné fiasko na poli c5 skladbu znehodnocujú (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred