Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 12. 1987)


Problém č. 1766

John Svedberg, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+8=22)


Problém č. 1767

Valerij Krivenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 1766: bKb6 Df8 Va5 Vd1 Sg7 Sg8 Jd2 Je4 Pb3 b7 c3 e5 e6 g5 (14), čKd5 Vb1 Sg6 Jc5 Pc4 d6 d7 e7 (8) – dvojťažka, 1767: bKb3 Dh5 Va5 Ve6 Jb7 Pf2 (6), čKf4 Pc6 d5 g5 (4) – dvojťažka.

V č. 1766 si v tematickom zvodníku a riešení všimnite aj hrozbu. Č. 1767 je spracované vo forme dvoch zvodníkov a riešenia, pričom hrozby zo zvodníkov sa v riešení objavia ako mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1747 (Gavrilov a Fedorovič) z 15. 10. 1987. Zvodník 1.Vb5? tempo, 1...Je~, f4 2.Jc4, De4 mat, viazne na 1...Jg4! Zvodník 1.Vh5? tempo, 1...d4, Je~ 2.De4, Jg4 mat, viazne na 1...Jc4! Rieši 1.De1 hr. 2.D:e3 mat, 1...d4, f4, Je2, Sd7+ 2.Vb5, Vh5, Jd3, J:d7 mat. Vtipná mechanika zámen (L. Salai, Martin). Veľmi zaujímavá kombinácia Banného témy so zámenami na c4 a g4 – škoda, že úplne symetrická (P. Gvozdják, Bratislava). Symetria uberá na kvalite skladby (M. Nemček, Vrútky). Banného téma okorenená zámenami typu Z–32–35 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1748 (Cinko) z 22. 10. 1987. Zvodník 1.Jd5? hr. 2.Vh7 mat, viazne na 1...c4! Zvodník 1.Je4? hr. 2.Vh7 mat, viazne na 1...e2! Rieši 1.Vh7 hr. 2.J~ mat, 1...c4, e2, Vh6, V:h7 2.Je4, Jd5, Jf3, J:h7 mat. Spojenie Banného témy a polobatérie s využitím antiduálových efektov pri krytí polí c5 a e3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Škoda, že hrozbou je ľubovoľný ťah hrozbového kameňa (L. Salai, Martin). Autor v spolupráci s prof. Karolom Mlynkom skladbu podstatne prepracovali prosíme p. Cinku, aby návrh spoluautora vrátil do redakcie, aby sme túto rekonštrukciu mohli uverejniť. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Nasledujúce Šachové okienko vyjde výnimočne opäť v utorok, dňa 29. 12. 1987 a prvé novoročné v stredu dňa 6. 1. 1988.


Vzad << >> Vpred