Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 10. 1987)


Problém č. 1748

Ing. Peter Cinko, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)

 

 


Problém č. 1749

Emanuel Navon, Izrael

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+8=22)

Nulová pozícia

A. Jc2–a5 B. Bez čSb7Kontrolná notácia: 1748: bKd7 Vg7 Se6 Sh8 Jf6 Jh2 Pc2 d3 g4 (9), čKd4 Vh3 Pc3 c5 e3 f4 g5 (7) – dvojťažka, 1749: bKf7 Vd1 Vh5 Sa1 Sa2 Jd2 Jf5 Pa4 b3 b4 c3 c5 e7 f3 (14), čKd5 Sb7 Jc2 Pb6 d7 e6 f4 f6 (8) – nulová pozícia. Pozícia A: V nulovej pozícii čJc2 na a5 – mat 2. ťahom. Pozícia B: V nulovej pozícii bez čSb7 – mat 2. ťahom.

V č. 1748 si nezabudnite všimnúť dva tematické zvodníky, ktoré sa objavia v riešení ako maty. Č. 1749 je konštruované vo forme nulovej pozície, ktorá sama o sebe nemá riešenie. Ak v nej premiestnime čJc2 na a5 alebo vynecháme čSb7, vznikne pozícia A alebo B, porovnaním ktorých objavíte dvojnásobnú recipročnú zámenu dvoch matov. Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1731 (Lommer) z 20. 8. 1987. Nejde 1.De7? Dc5! 2.De4+ Ka5! 3.Da8+ Kb6 4.Dd8+ Kb7 5.Dd7+ Ka6 6.De6+ Ka5 a biely neuplatní materiálnu prevahu. Preto 1.Ke3+ Kb3! (1...Ka5 2.V:h5 a biely vyhrá) 2.V:h5!! D:f7 3.Vb5+ Kc2 4.J:a3+ Kc1 5.Vb1 mat. Krátke riešenie vyvažuje úlohový motív s témou kráľovskej hviezdy (M. Nemček, Vrútky). V ostro pointovanom postavení je zaujímavá "hviezdica" čierneho kráľa, ale aj zvodnosť 1.De7+? (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

* Vo veku 85 rokov zomrel v Holandsku popredný šachový skladateľ, Dr. Meindert Niemeijer (18. 2. 1902 – 5. 10. 1987). Vydal asi 40 kníh a hlavne zozbieral v Európe najväčšiu šachovú kolekciu kníh, ktorú v roku 1948 ako dar odovzdal holandskej kráľovskej knižnici v Haagu. Dnes má táto knižnica asi 15 000 šachových kníh a časopisov.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (1682–1731) uverejníme o dva týždne.


Vzad << >> Vpred