Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 10. 1987)


Problém č. 1750

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1751

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+13=23)Kontrolná notácia: 1750: bKb1 Db5 Vd1 Vf1 Sd6 Jc4 Je2 Pb3 f5 (9), čKe4 Vg5 Sa8 Je6 Pc7 d4 f4 f6 g4 (9) – dvojťažka, 1751: bKe7 Dg2 Vf8 Vh5 Sb6 Se6 Jd4 Je4 Pb3 d6 (10), čKe5 Da4 Sa8 Sh2 Jc2 Jf2 Pc3 d3 d5 d7 g5 g6 h6 (13) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1750 je spracovaná "iba" klasická téma, v č. 1751 sa maty zo zdanlivých hier po 1...d:e4, J:e4 objavia ako hrozba v tematickom zvodníku a riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1732 (Kanonik) z 27. 8. 1987. Zdanlivé hry 1...Kb2, Kc4, c4 2.Da1, Dd3, Dd4 mat. Rieši 1.Db1 tempo, 1...Kd2, Kc4, c4 2.De1, Db3, Db4 mat. "Biely na ťahu" so symetrickým riešením v nesymetrickej pozícii (M. Nemček, Vrútky). Zámena dvoch matov a voľná zámena v úspornej konštrukcii (L. Salai, Martin). Z–23–46 v pozícii "biely na ťahu", úsporné spracovanie, aj keď trochu symetrie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1733 (Subotić) z 27. 8. 1987. Zvodník 1.Se7? tempo, 1...Kc4, Kc3, Ke4, Ke3 2.Db4 (A), Dc5 (B), Df4 (C), De5 (D) mat, viazne na 1...d2! Rieši 1.Vd2 tempo, 1...Kc4, Kc3, Ke4, Ke3 2.Dc5 (B), Db4 (A), De5 (D), Df4 (C) mat. Dvojnásobná recipročná zámena matov po ťahoch kráľa je v mereditke spracovaná obdivuhodne, i keď sa i tu vyskytujú nedostatky – nehrajúci bJh3 v riešení, ale i nelogický zvodník 1.Je7? (M. Nemček, Vrútky). Symetrická núdzovka s dvojnásobnou recipročnou zámenou matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1734 (Zagorujko) z 3. 9. 1987. 1.Se8 tempo, 1...J:a3, Jb2, Jd2, Je3, Je5, J:d6, Jb6, Ja5 2.Va2, V:b2, V:d2, V:e3, V:e5, Ve6, Jc7, Jc5 mat. Vzdušná núdzovka bez zmeny obsahu (L. Salai, Martin). Úplný kolosk čierneho jazdca – task, ale pôvodný? (M. Nemček, Vrútky). Pekné zvládnutie jazdca, ale dnes je to už pramálo (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred