Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 8. 1987)


Problém č. 1732

Dmitrij Kanonik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)


Problém č. 1733

Miroslav Subotić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+2=11)Kontrolná notácia: 1732: bKg1 Dd1 Sa4 Jc2 Pe2 (5), čKc3 Sh1 Pc5 g2 (4) – dvojťažka, 1733: bKa3 Dd6 Vd1 Sf8 Jg6 Jh3 Pd5 f6 g2 (9), čKd4 Pd3 (2) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma pôvodnými dvojťažkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1945–1955, II. cena: Niemeijer: Majesteitsschennis, 1971, III. cena: Rudenko: Presledovanyje temy, IV. cena: Umnov: Puťjami šachmatnogo tvorčestva, V. cena: Vladimirov, Kofman, Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozicii, VI. cena: Nadareišvili: Etjud glazami grossmejsterov, VII. cena: Arčakov: Šachmatnaja kompozicija na Ukrajine, VIII. cena: Zelepukin: Slovar šachmatnoj kompozicii, IX. cena: Bondarenko: Rozvitje šachmatnogo etjuda, X. cena: Karpov, Gik: Šachmatnyj kalejdoskop. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov, odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia budujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou, čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum). Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale len na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred